Fråga facket Fråga facket

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek varslar

Organisationsfrågor Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ARAB, har under en tid dragits med ekonomiska svårigheter. Vid en omarbetning av nästa års budget har det visat sig att den planerade neddragningen med två tjänster inte är tillräcklig för att få ekonomin i balans. Därför har arbetsgivaren i dag varslat om neddragningen av ytterligare fem tjänster.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I ett nästa steg kommer förhandlingar om en ny organisation att inledas, följt av LAS-förhandlingar.

- Detta är ett smärtsamt besked att behöva ge så här före jul men det är nödvändigt om vi ska kunna bevara ARABs verksamhet och de unika samlingarna, säger Per Holmström, ordförande för stiftelsen.

Styrelsen kommer även att besluta att utse ett särskilt utvecklingsteam med representanter från berörda organisationer. Deras uppgift blir att formulera ARABs nya framtidsuppdrag inom digitalisering, IT-infrastruktur och lokaler med mera.