Fråga facket Fråga facket

Arbetslösheten är välfärdens värsta fiende

Opinionsbildning Det är bara genom arbete åt alla som välfärden kan betalas. Arbetslösheten är också demokratins värsta fiende. Där människor ställs utanför gemenskapen frodas demokratins fiender, sa LOs ordförande på s-kongressen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Stående applåder efter Karl-Petter Thorwaldssons tal på s-kongressen.
Stående applåder efter Karl-Petter Thorwaldssons tal på s-kongressen.

Sverige har råd att bygga för framtiden

- Jobbet för att nå EUs lägsta arbetslöshet måste påbörjas nu!

Karl-Petter Thorwaldsson betonade att kampen mot arbetslösheten är socialdemokratins viktigaste uppdrag och efterlyste investeringar i nya jobb, i bostadsbyggande, infrastruktur och välfärd.

-Sverige har aldrig varit rikare än vi är idag, aldrig haft större BNP, aldrig haft så stora möjligheter att bygga för framtiden. Nu måste vi påbörja jobbet med att Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet år 2020. Det sa LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i sitt tal inför den socialdemokratiska partikongressen i Västerås på söndagen.

Gemensamt formulerad politik

Karl-Petter Thorwaldsson menade att det socialdemokratiska partiet står starkare efter denna partikongress.

Stefan Löfven och K-P på s-kongressenLOs ordförande vill också stärka samverkan med det socialdemokratiska partiet.

- Under den här kongressen har vi tillsammans formulerat en politik som kan bygga Sverige starkt igen. Det är en politik där vi investerar i nya jobb, trygga anställningar och en höjd kvalitet i skola, vård och omsorg, där vi anställer fler, och utbildar fler för att kunna ta de jobb som växer fram.

- Men inte av historiska eller nostalgiska skäl, utan för att socialdemokratin är det enda parti som har både viljan och kraften att långsiktigt genomföra en politik som ligger i våra medlemmars intresse. Och vi påverkar inte genom att stå vid sidan av och ställa krav utan genom att LOs medlemmar själva är en del av partiet och är med där besluten fattas.

Lyssna här på hela Karl-Petter Thorwaldssons tal på s-kongressen.

Mats Eriksson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.