Fråga facket Fråga facket

Casper Flory säger nej till sänkta ungdomslöner

Arbetsmarknad Ungdomar har redan sämre villkor än äldre och oftare olika former av tillfälliga anställningar. Sänkta löner kommer inte att skapa fler jobb, säger Casper Flory.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket ska satsa ännu mer på skolinformation, tycker Casper Flory.
Anställdas rättigheter har inte ramlat från himlen. Foto: Mats Wingborg

Hård kamp för fackliga rättigheter

Casper Flory är 21 år och bor i Stockholm. Han arbetar som elektriker. Han har en rad fackliga uppdrag, som skyddsombud och i LOs lokala och regionala ungdomskommitté.

- Många unga tror att de anställdas rättigheter har ramlat ner från himlen. De förstår inte vilken kamp det varit, säger Casper Flory.

- Det tog hundra år att skapa rättigheter för arbetare i det här landet. Men allt kan blåsa bort igen.

- Se bara vad Alliansen hann ställa till med under åtta år. Klyftorna i samhället ökade och vi har fått många fler otrygga jobb.

Svårt för provanställda att jobba fackligt

Av egen erfarenhet vet Casper Flory hur utsatt en arbetare är som inte har trygga villkor.

- Den som inte har en fast anställning får det också svårt att engagera sig fackligt. Jag har mött snickare från andra länder som fått provanställningar i Sverige. Men när de har gått med i facket har de inte fått några fortsatta erbjudanden om jobb.

- Och arbetsgivarna är förstås smarta och säger att det inte alls handlar om att de blivit fackligt aktiva eller om diskriminering utan alltid om något annat.

Skolinformation ska facket satsa mer på

Skolinformation ska facket satsa ännu mer på, tycker Casper Flory. Särskilt på yrkesprogrammen.

Skolinformationen kan följas upp med en kontakt med det lokala facket när byggnadsarbetare och elektriker kommer ut på sin första praktik eller på sitt första jobb.

- Det kan också vara bra att ta namn och telefonnummer redan när de går på gymnasiet. Då kan vi ringa något år senare och följa upp hur det går för dem.

Nej till lägre ungdomslöner

Casper Flory säger bestämt nej till idén om lägre ungdomslöner.

- Det kommer inte skapa fler jobb. Inte på byggarbetsplatserna. Arbetsgivarna anställer ändå bara så många de behöver. Det skulle bara bli ett extra bidrag till företagen.

- Problemet är snarare att ungdomarna redan nu har sämre villkor än äldre. Framför allt har ungdomar oftare olika former av tillfälliga anställningar.

Text: Mats Wingborg 

Läs LO-aktuellt: Tema Kongressrapport 2016 - Sverige kan bättre.

Tidningen kan beställas från LO-distribution.