Fråga facket Fråga facket

En bättre a-kassa bygger broar till nya jobb

Arbetsmarknad Samtliga tre fackliga centralorganisationer, LO, TCO och Saco, har under lång tid försökt påverka regering och riksdag till att förbättra arbetslöshetsförsäkringen. Nu sker en efterlängtad höjning av det så kallade taket, det vill säga hur hög ersättning man kan få. Facken ser det här som en viktig delseger, ett steg i rätt riktning som ökar tryggheten i ett föränderligt arbetsliv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

En bättre a-kassa bygger broar till nya jobb
Foto: Lars Forsstedt

Stor satsning på LO-medlemmarnas trygghet

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande.

 

Efter lång facklig kamp har nu den röd-gröna regeringen höjt taket i a-kassan. LOs ordförande ser reformen som en stor facklig framgång.

- Att a-kassan nu höjs betyder att tryggheten ökar på den svenska arbetsmarknaden. Människors rädsla för att byta jobb mitt i livet minskar. Det är bra både för den enskilde och för Sverige, säger Karl-Petter Thorwaldsson. 

- A-kassehöjningen är en stor satsning på LO-medlemmarnas trygghet. Den gör det möjligt att gå från ett jobb till ett annat utan att tvingas sälja sin bostad och andra tillgångar för att klara en period av arbetslöshet.

Ökad trygghet i ett föränderligt arbetsliv

Ulrika Vedin

Ulrika Vedin är a-kasseexpert på LO och hon ser flera skäl till varför höjningen av den inkomstrelaterade ersättningen är så angelägen för fackföreningsrörelsen.

- Arbetstagarna får en bättre försäkring som ger ett bättre ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Högre ersättning innebär också ett bättre löneskydd för de som har ett arbete. Lönekonkurrensen minskar.

- Det stärker den gemensamma välfärden. Oavsett om man har lägre eller högre lön ökar viljan att gemensamt finansiera arbetslöshetsförsäkringen genom skatt och arbetsgivaravgifter.

Bättre inkomstrelaterad ersättning

Hur påverkar takhöjningen den som är arbetslös just nu?

- Effekten av takhöjningen beror på flera saker. Dels hur många ersättningsdagar man gjort av med i sin ersättningsperiod och dels vilken inkomst man haft i genomsnitt ett år före arbetslösheten.

- Kortfattat kan man säga att den som har rätt till inkomstrelaterad ersättning, är helt arbetslös, har haft minst 25 025 kronor per månad i lön, har högsta dagpenning nu och inte har gjort av med 100 ersättningsdagar, kan få den nya högsta ersättningen som motsvarar 20 020 kronor innan skatt per månad (910 kr per dag).

- Från och med 101a ersättningsdagen sänks taket och högsta ersättning blir då 16 720 kronor per månad (760 kr per dag).

Hur hög ersättningen man får som arbetslös beror också på om man har en inkomstförsäkring via sitt fackförbund.

Ett steg på väg, flera kvar att ta

Ulrika Vedin ser höjningen av taket som ett viktigt steg framåt, men säger samtidigt att det behövs fler reformer för att försäkringen ska bli så bra som den borde vara. LO har tre prioriterade krav: 

  • Bättre kvalificeringsvillkor så att fler arbetstagare omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.
  • Bättre villkor för deltidsarbetslösa.
  • Fler takhöjningar. Även om det både är viktigt och efterlängtat med den takhöjning som nu görs så behöver fler steg tas.

Politiskt motstånd i riksdagen

Höjningen av taket i arbetslöshetsersättningen skedde senast år 2002. Alliansen och SD har röstat nej till förbättringen. 

Jonas Wall
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.