Fråga facket Fråga facket

Vi behöver en snabbfotad arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmarknad Arbetsmarknadsutbildningen ger inte längre den kvalitet som behövs. Kravet på upphandling måste bort. Det påverkar utbudet av utbildningar negativt, anser LO. Arbetsmarknadsutbildning är bäst när den följer kraven på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Emil Johansson, en av rapportförfattarna.
Emil Johansson, en av rapportförfattarna. Foto: Christina Jonsson

Arbetsmarknadsutbildning, ett viktigt verktyg

Vid ett seminarium på LO presenterade Emil Johansson sin och Anna-Kirsti Löfgrens rapport Arbetsmarknadsutbildningen - vid vägs ände eller en väg framåt. Syftet med seminariet är dels att presentera hur det ser ut i arbetsmarknadsutbildningen. Det är ett historiskt viktigt verktyg som inte fungerar i dag och inte ger den kvalitet och effekt som den ska. Dels vill LO presentera sin syn på vilka förbättringar som behövs.

- Arbetsmarknadsutbildning är som bäst när den följer kraven på arbetsmarknaden. När arbetslösa matchas mot jobb ska de ju matchas mot de jobb som finns lediga. Det ska också matchas mot de yrken som växer fram och då måste innehållet i utbildningen följa med och det gör det inte i dag, anser Emil Johansson.

I dag finns bara upphandlade aktörer och du får inte studiefinansiering i det reguljära utbildningssystemet vilket innebär att den utbildning som ges i dag är mot yrken som inte har gymnasiala krav eller mer specifika krav.

En huvudprincip

- Vi föreslår en princip för arbetsmarknadsutbildningen där huvudprincipen är att om du får en bedömning av en arbetsförmedlare att du har behov av en arbetsmarknadsutbildning ska du också ha möjlighet till studiefinansiering oavsett om utbildningen ges av Arbetsförmedlingen eller en oberoende aktör eller i det reguljära utbildningssystemet, säger Emil Johansson.

Kraven på arbetsmarknaden ökar, framförallt ökar arbetsgivarens krav på dem de söker. Det behövs så många möjligheter som möjligt till utbildning.

- Det är inte frågan om att en 19-åring ska ha arbetsmarknadsutbildning utan hen får gå i det reguljära systemet. Om du är arbetslös och 38 eller 45 och bara har grundskola, eller i bästa fall en ganska allmänteoretisk gymnasieutbildning i bakgrunden och jobbat inom ett yrke som inte längre är så aktuellt, då behöver du omskola dig.

Studielån är en hög trappa

Att behöva ta studielån är en ganska hög trappa framförallt om man är studieovan. Då är det många som inte väljer den vägen.

- Som det är i dag kan Arbetsförmedlingen bara erbjuda utbildningar som är riktade till traditionella LO-yrken, och framförallt mansdominerade LO-yrken. Med vårt förslag ska utbildningens innehåll följa kraven på arbetsmarknaden, säger Emil Johansson.

Kort från panelen

Inbjudna till seminariet var forskare vid IFAU Linus Liljeberg, chefen för Arbetsförmedlingens externa tjänster Björn Elmqvist, Iréne Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet (S) och riksdagsledamot Jenny Petersson (M).

Välj motiverade

Linus Liljeberg anser att det kan bli väldigt dyrt för Arbetsförmedlingen om de ska erbjuda längre utbildningar.

- Det viktigaste är att välja ut personer som är motiverade och som kan förväntas få ett jobb. De personer som varit arbetslösa länge behöver också få hjälp efter avslutad utbildning till exempel att söka jobb.

Viktigt planera långsiktigt

Björn Elmqvist säger att Arbetsförmedlingen har en upphandling som är central men bred och köps i olika moduler för att sättas ihop och anpassas lokalt.

- Utbildningarna upphandlas för att vara snabbfotade, men systemet används inte. Det är nästa steg att utveckla. Vi måste också ha en långsiktig plan för att matcha en framtida arbetsmarknad.

Snabbspår är bra

Iréne Wennemo anser att det är svårt att rekrytera människor som behöver en kort utbildning.

- Det blir dyrt om man inte fyller klassrummen, annars blir det sjukt dyrt. För färre med utbildningsbehov måste det bli lärlingsutbildning.
Iréne Wennemo förespråkar också snabbspår där olika utbildningsmoduler kombineras och där man tar tillvara det den arbetslöse kan och kombinerar med praktik.

- Ett exempel är en bilmekaniker från Syrien som redan kan meka med bilar. Då är utbildningsbehovet datakunskap och svenska. Om man kombinerar blir det mindre väntan än att ta en del i taget.

M prioriterar YrkesVux och Komvux

Jenny Petersson anser att en generell översyn av Arbetsförmedlingen behövs och att utbildningarna skräddarsys efter vad arbetsgivarna behöver och en översyn av upphandlingen görs.

- Vi drar också ner på arbetsmarknadsutbildningarna och prioriterar Yrkes Vux och Komvux.


Se seminariet i LO play och lyssna till fler synpunkter och efterföljande paneldebatt.

Arbetsmarknadsseminarium på LO.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.