Fråga facket Fråga facket

Ett år efter #metoo – vad har hänt?

Det har gått ett år sedan #metoo-hashtagen blev viral och på allvar visade omfattningen av sexuella trakasserier i världen. Men vad har hänt sedan dess? Vad har LO gjort för att stoppa och förebygga sexuella kränkningar under året som gått?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Globalt och nationellt

När #metoo-rörelsen blev global tog det inte lång tid innan den kom till Sverige. Efter ett flertal uppmärksammade fall inom TV-branschen fortsatte vittnesmålen inom journalistiken, teatersfären, politiken och många andra branscher som följd – alla med varsin hashtag.

Vad är LOs syn på det här?

– Det händer överallt. Även vi i facket behöver ta itu med machokulturen. Så länge sexuella trakasserier sker har vi alla misslyckats, säger LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström.

– LO vill uppmärksamma det här ur ett arbetsmiljöperspektiv. Vi har sett att kvinnor med otrygga anställningar ofta inte vågar anmäla, och jag har personligen tagit del av många omskakande vittnesmål från kvinnor i klassiska LO-yrken. Det är ett av skälen till varför vi driver på för att avskaffa trygga anställningar: det skulle främst gynna utsatta kvinnor. 

En arbetsmiljöfråga

LOs perspektiv är att sexuella trakasserier, likt andra typer av kränkande beteenden på arbetsplatsen, behöver ses som en arbetsmiljöfråga och även behandlas därefter. Detta är utgångspunkten för LOs rapport Kvinnlig fägring och machokultur? Sexuella trakasserier i arbetslivet bland LO-förbundens medlemmar. Rapporten bygger på siffror från Arbetsmiljöverket och frågor till medlemmar i LO-förbunden, och avslutas med förslag på hur man kan förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet. 

Det har LO gjort under året för att förebygga sexuella trakasserier

  • Kartläggning av förekomsten av sexuella trakasserier bland LO-förbundens medlemmar
  • Stor satsning för att utbilda regionala skyddsombud tillsammans med TCO och SACO under höstterminen – kommer sannolikt att erbjudas skyddsombud och förtroendevalda under 2019
  • Jämställdhetsutbildningar för LOs och LO-förbundens styrelser, ledningar och anställda
  • Egna projekt på förbundsnivå, exempelvis Machofabriken
  • Ny anmälningspolicy på Runö folkhögskola
  • Krav på att stärka arbetsgivarens ansvar för att förebygga sexuella trakasserier samt många andra krav