Fråga facket Fråga facket

Ett mer rättvist Europa för arbetare

Internationellt Den här veckan möts Europafacket för kongress i Wien, Österrike. LOs delegation är på plats för att tillsammans med den europeiska fackföreningsrörelsen bestämma vilka frågor vi ska driva tillsammans de kommande åren, fackligt och politiskt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

När de fackliga leden går i takt mot gemensamma mål blir vi som allra starkast, säger LOs förste vice ordförande Therese Guovelin.

Fackligt samarbete över gränserna

Europafackets viktigaste uppgift är att påverka politiska beslut som fattas på europeisk nivå. Målet är att stärka rättigheterna och förbättra villkoren för arbetare i hela Europa. En avgörande faktor är det som sker på söndag, då det är val till Europaparlamentet.

- Valet till Europaparlamentet är ett oerhört viktigt val för alla Europas arbetare. Det blåser högervindar över Europa och högern har aldrig stått på arbetarnas sida, tvärtom. Vi märker av det också i Sverige, även om vi har det långt ifrån sämst, säger LOs förste vice ordförande Therese Guovelin

- Det är viktigt att lyfta blicken och se hela Europa, se hur det hänger ihop, att det som sker på andra länders arbetsmarknader också påverkar oss, säger Therese Guovelin som är övertygad om att det behövs mer fackligt samarbete över gränserna.

- Om vi kan hjälpa arbetare i Baltikum och Östeuropa att få bättre löner och villkor, så får det effekt också på den svenska arbetsmarknaden. Då slår vi sönder möjligheterna för oseriösa företag att dumpa löner och villkor här hos oss, säger Therese Guovelin.

Kollektivavtal och statliga minimilöner

Parollen för kongressen i Wien är A fairer Europe for workers; Ett mer rättvist Europa för arbetare. Kongressen kommer att diskutera klimatomställningen, stärkta fackliga rättigheter och investeringar för fler jobb. Trots att alla som nu samlas till kongress är fackligt aktiva finns det ibland olika syn på hur det fackliga arbetet ska gå till.

- Även om vi är överens om våra fackliga mål kan vi ibland ha skilda uppfattningar om vilka medel som är bäst för att nå dit. Vi har olika förutsättningar. I Sverige har vi en arbetsmarknad som bygger på självständiga parter och starka kollektivavtal medan andra länder kan ha olika former av statliga minimilöner.

- Även våra politiska och historiska traditioner kan skilja sig åt, till exempel när det gäller sådant som facklig-politisk samverkan, säger Therese Guovelin.

Program med fokus på framtiden

LOs delegation har under nästan ett års tid arbetat med att påverka de texter som efter kongressen blir Europafackets gemensamma program. Det har varit förhandlingar om både inriktningar och skrivningar.

- Vi har varit angelägna om att få till ett program som har fokus på framtiden, säger Therese Guovelin och pekar på att sammanhållningen i Europafacket är avgörande för hur framgångsrikt facket ska bli i framtiden.

- När de fackliga leden går i takt mot gemensamma mål blir vi som allra starkast. Och det ska vi göra efter kongressen.

Läs mer om EFS-kongressen här