Fråga facket Fråga facket

EUs åtstramningspolitik är en historisk tragedi

Ekonomi Orden är Peter Wolodarskis. Han håller med LO om behovet av en mer expansiv ekonomisk politik men det finns också strukturella problem. Karl-Petter Thorwaldsson menar att starka statsfinanser är LO-medlemmarnas bästa vän.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

EUs åtstramningspolitik är en historisk tragedi.
EUs åtstramningspolitik är en historisk tragedi. Foto: Anders Larsson

Vi har råd med expansiv politik

– Efter finanskrisen slog Europas politiker in på en väg av åtstramningar. Resultatet blev sämre ekonomisk utveckling, högre arbetslöshet och ökade klyftor. I USA mötte man istället krisen med en mer expansiv politik och har en mycket bättre ekonomisk utveckling, med ökande tillväxt och sjunkande arbetslöshet. EUs åtstramningspolitik är en historisk tragedi för Europa.

Det sade Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski på det seminarium LO på tisdagen arrangerade i Almedalen om sin nya utredning Vägen till full sysselsättning och högre löner.

Peter Wolodarski höll med LO om behovet av en mer expansiv ekonomisk politik men hade också invändningar.

– Visst har vi råd med en mer expansiv politik. Med dagens ränteläge behöver staten i praktiken inte ens betala för att låna pengar. Detta har påpekats av seriösa ekonomer i flera år, men ändå ser vi ingen politisk förändring.

Det finns strukturella problem

– Jag tror samtidigt att LO kanske fokuserar lite för mycket på enbart efterfrågesidan. Det finns också strukturella problem som handlar om exempelvis företagens villkor och om arbetsrätten. Här borde parterna kunna samtala för att hitta kompromisser som ger både flexibilitet och anställningstrygghet.

Även Susanne Spector, arbetsmarknadsekonom på Svenskt Näringsliv, menade att det finns saker i LOs utredning hon håller med om, t ex vikten av att satsa på de arbetslösas kvalifikationer och på förskolan. Hon menade dock att LO underskattar de strukturella problemen.

Trösklar på arbetsmarknaden

– På sikt handlar det givetvis om utbildning men på kortare sikt måste vi också diskutera sådant som trösklarna på arbetsmarknaden och lägstlönerna. Solidarisk lönepolitik är i grunden rätt tänkt när den handlar om lika lön för likvärdigt arbete. Men den får inte bli lika lön för alla arbeten.

Hon ansåg också att det trots problemen finns skäl att peka på det positiva i svensk arbetsmarknad.

– Sverige har trots allt EUs högsta sysselsättningsgrad och vi har EUs lägsta långtidsarbetslöshet. Vi har alltså en ganska bra grund att stå på för att kunna få ner arbetslösheten med rätt åtgärder.

Eva Mörk, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, betonade särskilt vikten av en satsning på utbildning och matchning.

Lär av 90-talets kunskapslyft

– Problemet är inte att folk inte vill arbeta. Därför har vägen med incitament för arbetslösa nått vägs ände. Istället är en satsning på utbildning rätt väg. Det finns en hel del att lära av det kunskapslyft som genomfördes på 90-talet. Här borde man kunna göra en större satsning än den som regeringen nu har föreslagit.

Hon menade också att allt som gjordes i den ekonomiska politiken på 90-talet inte var fel.

– En del av den politik som fördes då var nödvändig i den situation som rådde. Mycket av den lade grunden till att vi inte är värre ute idag än vi trots allt är. Det betyder dock inte att vi för all framtid ska låsa oss vid t ex överskottsmålet.

Det finns möjlighet till samsyn

Karl-Petter Thorwaldsson menade att starka statsfinanser är LO-medlemmarnas bästa vän.

– Det är LOs medlemmar som får ta smällen när statsfinanserna är i olag. Men vi har idag så starka statsfinanser att vi har råd att satsa på investeringar. Det är oansvarigt med så stora investeringsunderskott samtidigt som vi har över 400 000 arbetslösa och lediga resurser som inte används till produktion.

Han menade att paneldiskussionen visat att det, trots olika politiska utgångspunkter, finns möjligheter till en bred samsyn om en väg till full sysselsättning.

– Från LOs sida är vi självklart beredda att diskutera även sådant som löner och arbetsrätt. För oss är utgångspunkten alltid att ta till vara våra medlemmars intressen. Men går det att hitta nya lösningar som kombinerar anställningstrygghet och rättvisa löner med en ökad flexibilitet för företagen är vi självklart beredda att samtala om det.

Vi kan nå full sysselsättning

– Givetvis kan vi även på 2000-talet hitta vägen till full sysselsättning och rättvisa löner. Men då krävs mod, och att vi tillsammans försöker att se lösningarna, inte bara problemen. För vi ska aldrig någonsin acceptera att åtta procent går arbetslösa. Det går att nå full sysselsättning om vi vill. Och det vill vi.

Se hela seminariet i LO play.

Mats Erikson/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.