Fråga facket Fråga facket

Vi måste få snurr på Sverige

Arbetsmarknad Det handlar om att få snurr på Sverige. Då skulle arbetslösheten minska. Om politikerna gör sin del ska facket se till att lönerna inte sticker iväg så vi får 90-talskriser. Vi ska ta ut vår del, inte för mycket, men vuxna ska ha en lön de kan leva på.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Avtalssekreterarna Lenita Granlund och Torbjörn Johansson.
Avtalssekreterarna Lenita Granlund och Torbjörn Johansson. Foto: Jonas Wall

Kongressrapporten utgångspunkten för seminariet

LOs Kongressrapport Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner, som landar i 14 gemensamma mål, var utgångspunkten för seminariet. 

Fyra avtalssekreterare på podiet, LOs Torbjörn Johansson, Kommunals Lenita Granlund, IF Metalls Veli-Pekka Säikkälä och Hotell och Restaurang Fackets Malin Ackholt.

Två saker är Torbjörn Johansson mest nöjd med i den kongressrapport som ska presenteras för LO-kongressen kommande vår.

- Det handlar väldigt mycket om ekonomisk politik så det viktigaste är den dogm vi lever med sedan lång tid att arbetslöshet måste finnas för att bekämpa inflationen. Parterna ska se till att lönerna inte sticker iväg. Vi ska se till att vi inte får 90-talskriser. Vi ska ta ut vår del men inte sätta för mycket snurr på hjulen. Det andra jag är väldigt nöjd med är de gemensamma långsiktiga målen där vi slagit fast väldigt tydligt ett antal saker, som jämställda löner.

Inflationsrobust lönebildning

Torbjörn Johansson förklarar.

- Det finns något som kallas jämviktsarbetslöshet. Om vi har löneglidning i en bransch måste vi diskutera det gemensamt att om ni sticker iväg så här kommer det hela att braka iväg. Vi har ett kollektivt ansvar.

- Det normala är att vi slåss om kakan. Nu ska vi hålla en riktning. Kan vi göra det finns all möjlighet att nå full sysselsättning och dela värdena bättre.

Nationalekonom och ekonomiprofessor Lars Calmfors var en av dem som haft möjlighet att kommentera LOs kongressrapport. Han sa att LO var djärva att föreslå en kickstart för att få igång ekonomin och fega för att LO fortfarand driver solidarisk lönepolitik.

- Hela idén med facket är att begränsa marknadens effekter, menar Torbjörn Johansson.

Förstår medlemmarna när ni begränsar lönerna?

- Vi vill att staten ska satsa mycket mer och gör staten det måste facket också ta sitt ansvar genom att inte lönerna sticker iväg, sa Torbjörn Johansson.

Bra och dåligt

Lenita Granlund menar att det är bra att man fick ihop de 14 gemensamma målen som innehåller alla de delar som är viktiga för LO-förbundens medlemmar och att de frågorna ska drivas gemensamt, som rätten till heltid, jämställda löner och otryggheten på arbetsmarknaden med visstidsanställningar.

- Det dåliga är ambitionsnivån. Vi hade önskat högre tempo och högre mål.

Malin Ackholt är nöjd med att förbunden har visat att de kan göra detta tillsammans.

- De här gemensamma målen visar att det går att resonera sig fram till en bild som vi kan styra efter, att vi de kommande tre kongressperioderna har ett par riktigt stora frågor att sätta tänderna i och jobba med tillsammans. Dels det här att vi har orimliga skillnader mellan olika grupper och dels om den ökande otryggheten på arbetsmarknaden som är jätteviktigt. Det här är inte bara bra för kvinnodominerade branscher. Det här är bra för alla LOs medlemmar och hela samhället.

Malin Ackholt hade önskat mer kring de otrygga kopplingar som många har till arbetsmarknaden i dag och också skarpare och snävare tidsramar på målet när det gäller löneskillnader mellan kvinnor och män.

- Men det här är ett steg på vägen.

Veli-Pecka Säikkälä ser positivt på kopplingen mellan sysselsättningen och lönebildningen.

- Normeringen ska ske i den konkurrensutsatta sektorn. Det som inte är bra är skrivningen att vi ska ta löneandelar gentemot tjänstemännen. Det är bättre att skriva att vi ska göra det bästa för våra medlemmar men inte på bekostnad av andra grupper.

14 gemensamma mål att uppfylla till 2028

- Om vi kopplar målen till det som skrivs i rapporten och om vi får snurr på ekonomin löses en del av frågorna med automatik. När det finns 400 000 arbetslösa blir det skräplöner. Vi måste förändra verkligheten också. Det är svårt att ta bort något av målen. Målen hänger ihop, anser Torbjörn Johansson.

Många av målen är helt realistiska anser Lenita Granlund.

- Vi skriver ju inte på ett dokument vi inte tror på. Många av målen finns på bordet redan i dag. Inget av målen går att utesluta. Nästa steg blir att säga hur.

Rapporten visar hur arbetslivet ser ut i dag med olika villkor för olika grupper, anser Malin Ackholt och Veli-Pekka Säikkälä menar att detta är en riktning i en föränderlig värld och han tycker att det här också är ett sätt att opinionsbilda.

Jämställdheten

Löneskillnaden mellan kvinnor och män ska minska med 6 procent till 2028.

Veli-Pekka Säikkälä menade att man är överens om att en LO-samordning behövs men att det bara pratas jämställdhet i lönerörelserna.

- Jämställdheten används som ett alibi för att höja lönerna för alla grupper. Om man har en grupp som behöver lyftas måste man våga peka ut den gruppen.

Lenita Granlund påpekar att Kommunal pratar om ett jämställt arbetsliv 365 dagar om året.

- Värdediskriminerade kvinnor ska lyftas från och med nästa avtalsrörelse, exempelvis undersköterskor.

IF Metall anser att bästa lösningen är att komma till rätta med den uppdelade arbetsmarknaden.

- Fler kvinnor ska lockas till mansdominerade yrken och fler män till kvinnodominerade, enligt Veli-Pekka Säikkälä.

Torbjörn Johansson skriver inte under på den lösningen.

- Vi har inte riktigt samsyn här. Vi har en segregerad arbetsmarknad. Vi måste jobba med att kvinnor är sämre värderade. Uppgörelsen skaver på vissa punkter och det kommer att skava ännu mer när detta ska realiseras.

Lenita Granlund anser att de värdediskriminerade grupperna ska ha mer än märket i avtalsrörelsen.

- Vi är beredda att ta fajten!

Sifferlösa avtal

- Det är vi starkt emot. Det bygger på att undkomma märket för att grupper högre upp i pyramiden ska kunna ta ut mer av löneutrymmet. Fördelningen ska vara rättvis. För en arbetsgivare är det idealiskt. Sifferlösa avtal är en återgång till en oreglerad arbetsmarknad. Vi ska ha ut vår del av produktionsökningen. Det var därför vi startade fackföreningar, menade Torbjörn Johansson.

Få snurr på Sverige

Det handlar rapporten om, knyter Torbjörn Johansson ihop diskussionerna.

- Rapporten handlar om att få snurr på Sverige. Då skulle arbetslösheten minska. Vi måste stärka lönebildningen. Politikerna gör sin del och vi vår. Vuxna ska ha en lön de kan leva på. Det är hela vår idé.

Se hela seminariet i LO play.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.