Fråga facket Fråga facket

Fairtrade och facket – två rörelser med ett syfte?

Internationellt Vid en arbetskonferens i Stockholm diskuterade representanter för de två rörelserna om frågetecknet skulle kunna tas bort efter att ha diskuterat gemensamma mål under två dagar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Panelen vid arbetskonferensen dag 1.
Panelen vid arbetskonferensen dag 1. Foto: Christina Jonsson

Gemensam arbetskonferens

LO var värd för denna konferens som samlade producenter och företrädare för produktmärkningen Fairtrade tillsammans med representanter för globala fackliga organisationer till en gemensam arbetskonferens i Stockholm den 27-28 januari.

Wanja Lundby-WedinSusanne Lindberg Elmgren och Wanja Lundby-Wedin var tidigare LOs ordförande och redan då starkt engagerad i Fairtrade-frågor och är nu styrelseledamot i såväl svenska som internationella Fairtrade.

Wanja Lundby-Wedin hade uppdraget att vara moderator för konferensen och vid den sammanfattande presskonferensen var Wanja Lundby-Wedin inte helt säker på om frågetecknet kunde tas bort.

- Men det jag kan säga som min personliga reflektion är att vi har tagit några steg framåt på vägen mot att ta bort frågetecknet. Vi har fått mer förståelse för våra respektive organisationer och vi förstår att om vi har klart för oss de respektive roller vi har, kan vi sannolikt samarbeta bättre i framtiden.

Redan har mycket åstadkommits tillsammans. Vi har förbättrat levnadsförhållanden för arbetare men det finns mycket kvar att göra, säger Wanja Lundby-Wedin.

- Men jag ska inte stå här och säga vad som behöver göras. Det görs mycket bättre av de två internationella organisationerna som redan nu jobbar ihop men kanske måste hitta ännu bättre sätt att samarbeta.

Billig mat betalas av någon annan

Sue LongleySue Longley är ordförande för globala facket IUF som representerar hela livsmedelskedjan.

- För mig är det så att en av de största vinsterna från denna konferens är att vi delar förståelsen för utvecklingsfrågorna och särskilt hur vi kan få in mer rättvisa i den globala försörjningskedjan och hur vi kan tillföra mer värde i försörjningskedjan. Matpriser är en stor fråga. Jag brukar tänka när jag ser erbjudanden om billig mat i affären att priset betalas av någon annan i matkedjan.

Det Sue Longley också ser som ett resultat av konferensen är att deltagarna nu har mer av samsyn på de utmaningar som finns och vill göra gemensamma kampanjer kring ämnen som matpriser och kring att få konsumenterna engagerade i dessa frågor.

- Under de här dagarna har vi haft öppna och uppriktiga diskussioner och vi har tagit konkreta steg framåt. Jag tror nog att vi kanske kan ta bort frågetecknet. Testet på det kommer att vara hur snabbt vi kan gå vidare med de idéer vi kommit fram till och då behövs stora steg framåt från bägge parter. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med Fairtrade vid implementeringen, säger Sue Longley.

Sverige gott exempel på samarbete

Harriet LambHarriet Lamb, CEO, Fairtrade International, ser Sverige som ett gott exempel på samarbete mellan facket och Fairtrade där LO med sin höga organiseringsgrad också äger Fairtrade till hälften.

- Vi behöver belysa de orättvisor som fortfarande förekommer inom handeln. Vi måste kämpa för att få bort orättvisor i försörjningskedjan, som vår indiska kollega gav exempel på med dåliga löner och den gravida kvinna som bad om ledigt en period, nekades och som följd av det dog.

Trots att organisationerna har olika roller måste de samarbeta. Fairtrade kan vara ännu ett verktyg för facket att öppna dörrar för att kunna förhandla fram kollektivavtal för arbetarna.

- Vi måste komma dit där vi jobbar sida vid sida i det dagliga arbetet över hela världen. Vi måste också vara beredda att betala mer för maten så de som framställer den kan få en lön som går att leva på. Vi har också diskuterat områden där vi gjort framsteg och det är tack vare vårt samarbete med fackföreningarna som vi på Fairtrade har gjort framsteg. Vi har inrättat en arbetarnas rådskommitté, i vilken Sue sitter med.

Det som behövs är att jobba mer med Fairtrade på plantagerna. Det är enligt Harriet Lamb mycket svårare.

- Där har man att göra med både arbetare och arbetsgivare och där har arbetarna en underordnad maktställning. De är marginaliserade och okunniga om sina rättigheter. Därför är det svårare att jobba med Fairtrade på plantager. Därför är det här samarbetet med fackföreningar viktigt.

Mer resurser behövs för att lyckas

Om vi ska lyckas, säger Harriet Lamb, måste det till mer pengar och mer människor som jobbar med frågorna. Hon avslutar med ett gott exempel från Latinamerika där facket länge varit nedtryckt.

- I Colombia där häpnadsväckande 92 procent av arbetarna på 228 bananplantager är medlemmar i facket och det i Colombia, ett land vi vet har genomlidit brutala förhållanden i decennier. Det är så inspirerande. Vi har verkligen hört om många väldigt starka kvinnliga fackföreningsledare ute på plantagerna. 

Rörliga bilder och sammanfattningar

Susanne Lindberg Elmgren är internationell företrädare på svenska LO och har hållt i arrangemanget av konferensen. Lyssna på hennes intryck och vad hon tar med sig från konferensdagarna.

Se konferensen på webb-tv och namnen på alla medverkande.

Se den sammanfattande presskonferensen på webb-tv. 

Christina Jonsson/LO/SE