Fråga facket Fråga facket

Fattigdom ärvs till nästa generation

Ekonomi Fattigdomen ökar i Sverige. Förklaringar till detta och vilka effekter det ger, skriver LOs tidigare chefsekonom Dan Andersson om i boken Tak för fattigdom – så skyddar vi demokratin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Karolina Ekholm, Dan Andersson och Kristina Mårtensson.
Medverkande vid seminarium om Dan Anderssons bok. Foto: Christina Jonsson

Begreppet fattigdom

1990 var sju av hundra i Sverige fattiga. År 2030 kan nitton av hundra vara fattiga.

Relativ fattigdom är när en person eller ett hushåll har 60 procent av medianinkomsten men det tycker Dan Andersson är underdrivet om bara en person står för inkomsten eller om en i familjen jobbar deltid.

- Fattigdom kan inte botas med att ordinera mer fattigdom genom sänkta löner. Allra viktigast är att fattigdom endast kan botas genom att öka produktionen. Fattigdom kan inte heller botas genom omfördelning, enligt Dan Andersson.

När fattigdomen skulle avskaffas på landsbygden1880 fram till och med 1935 gjordes utbildningspolitiska och socialpolitiska insatser med alkoholpolitik och arbetsförmedling.

- Det är en politik som nu bekämpas av samma liberala grupper som införde dem. Politiken i Sverige nu är jättebesvärlig. De nya liberalerna bekämpar de gamla liberalerna för att de tror att det handlar om socialdemokratisk politik, vilket det inte är. Det är politik som är påhittad av duktiga socialliberaler på landsbygden för att bekämpa fattigdomen, sa Dan Andersson.

Det handlar om att öka produktionen

Fattigdomen beror på att folk inte arbetar, menar Dan Andersson. Högern tror att folk inte vill arbeta och vi på andra kanten anser att de inte får arbeta. Viktiga orsaker till att fattigdomen ökar är, enligt Dan Andersson, Riksbankens agerande och arbetslösheten.

- Migrationen pressar också lönerna. Effekterna av skillnader i inkomst ger förändrat förtroende för andra, liksom viljan att finansiera offentliga utgifter.

- Låg inkomst slår mot barnen och det handlar inte om etnicitet. Det beror på fattigdom. Att ge låglönejobb till nyanlända ger fattigdom som också följer med barnen till nästa generation. Det är ekonomiska orsaker när folk börjar lukta på bruna färger och folk börjar rösta ett steg längre åt höger, säger Dan Andersson.

Hot mot nuvarande samhällsmodell

Karolina Ekholm är statssekreterare på Finansdepartementet.

- Centralt fokus i boken ligger på ett uppseglande hot mot nuvarande demokratiska samhällsmodell, anser Karolina Ekholm, som uppfattar en bekymrad och upprörd ton i boken.

Karolina Ekholm uppfattar underliggande krafter mot ökad jämlikhet som kommer av globalisering, skattebaser som blir mer mobila och försvårar fördelning. Det handlar om en medveten politik, om ramverket för en ekonomisk politik.

- Det handlar om faktorer som kommer från utanför Sveriges gränser som flyktingsituationen och det handlar om politiska beslut. De ökande inkomstskillnaderna kan underminera känslan av solidaritet i samhället.

- Solidaritet kommer av samhällets institutioner. Därför är det viktigt att värna dem, säger Karolina Ekholm.

Fattigdom påverkar hälsan

Kristina Mårtensson är samhällsekonomisk chef på Kommunal. Hon beskriver hur fattigdomen ser ut ur en 20-årig kommunalares perspektiv, vilket oftast är en hon. En genomsnittlig ingångslön ligger på 8 000 kronor per månad. En genomsnittlig anställd är numera 34 år vid första jobbet.

- Var tredje anställd har en tidsbegränsad anställning och 65 procent jobbar deltid. Många blir därför fattiga när de blir pensionärer. I genomsnitt fem av tio får helt eller delvis garantipension, på Kommunals områden är det sju av tio. I genomsnitt har en kommunalare 11 500 kronor per månad i pension. Dessa kvinnor dör också tidigare. Kortutbildade kvinnor lever ytterligare lite kortare.

- De här kvinnorna betalar indirekt till pensionen för oss som lever lite längre, säger Kristina Mårtensson. 50 procent av företagen i hemtjänsten i Stockholm har inte kollektivavtal. Hur ser deras pensioner ut i framtiden?

Fasta jobb och heltid är otroligt viktigt för att minska fattigdomen. De som lever som par klarar sig bättre undan fattigdom.

Avslutande paneldiskussion

Karolina Ekholm menade att vi behöver ett bra socialförsäkringssystem. Regeringens ambition är att satsa på bra välfärdssystem. Det motverkar också segregation. Den stora flyktingströmmen gör det svårt att upprätthålla vår välfärdsmodell.

- Regeringens väg är inte sänkta löner. Lönekostnaderna är inte problemet. De lönesubventioner som finns utnyttjas inte fullt ut, säger Karolina Ekholm.

Kristina Mårtensson menar att Sverige måste satsa på bra utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar.

- Initialt kommer det att kosta men är nödvändigt om vi inte ska ha fattiga framöver.

Dan Anderssons slutord.

- Det pensionssystem vi har nu gör att pensionärer får sämre pensioner om vi får stor invandring. Pensionssystemet bygger på genomsnittliga inkomster. Får vi in många människor med låga inkomster i systemet fungerar inte inkomstfördelningen. Vi behöver ett nytt välfärdssystem som går att ta med sig över landsgränserna.

Se hela seminariet Tak för fattigdom – så skyddar vi demokratin i LO play.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.