Fråga facket Fråga facket

Grön omställning och konkurrenskraft i fokus på Europadagen 

Internationellt LO är en av arrangörerna bakom årets firande av Europadagen. I årets upplaga bjuds på seminarier, filmfestival, konsert, bildutställning och pris till Årets Europé. LO medverkar i två seminarier, ett om grön omställning och ett om Europas konkurrenskraft.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Europadagen firas i solidaritet med Ukraina 

Firandet av Europadagen sker tisdagen den 9 maj på Kulturhuset i Stockholm och aktiviteterna pågår mellan kl. 10.00-17.00. Seminarierna tar upp den gröna omställningen, konkurrenskraft, demokratifrågor, organiserad brottslighet samt Ukraina. Mer information om de två seminarier som LO medverkar i nedan.

Utöver seminarierna erbjuds mycket annat: Ukrainsk filmfestival, infotorg med utställare, bildtävling, konsert med Lvivs symfoniorkester och Radiohjälpens insamling till Ukraina. 

Programmet i sin helhet och länk till anmälan hittar du här. Evenemanget webbsänds. 

13.30-14.20 Finns kunskapen för näringslivets gröna omställning?

Den gröna given är EU:s tillväxtstrategi och med hjälp av den ska Europa uppnå en klimatneutral, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Men har vi den kompetens vi behöver för att ställa om? I det här seminariet borrar vi djupare i frågan om näringslivet har rätt kompetens på rätt plats för att den gröna given ska bli verklighet. Frågan är mer aktuell än någonsin inte minst med tanke på att 2023 är Europaåret för kompetens.

Medverkande: Mats Engström, Sieps, Tim Brooks, Tillväxtverket, Marie Trogstam, Svenskt Näringsliv, Johan Hall, LO samt Jon Stråth, EURES.

14.30-15.20 Hur bygger vi en konkurrenskraft i världsklass?

Seminarium om konkurrenskraft Europadagen 2023

Europa befinner sig i en utmanande ekonomisk period. Att tillgodose marknadens kortsiktiga behov är absolut nödvändigt. Samtidigt måste vi ta oss an de långsiktiga utmaningarna, inte minst den klyfta som uppstått mellan EU och omvärlden vad gäller tillväxt och innovation. Med en gemensam konkurrenskraftsstrategi kan skillnaden mellan EU och de globala ledarna överbryggas.

Medverkande: Christian Danielsson, regeringskansliet, Anders Ahnlid, Kommerskollegium, Therese Guovelin, LO, Liisa Raasakka, European Investment Bank Group Office for Sweden samt Fredrik Sjögren, Svenskt Näringsliv.