Fråga facket Fråga facket

Hårdare domar för fackliga aktivister i Iran

Internationellt I januari rapporterade LO och Transport om den facklige aktivisten Behnam Ebrahimzade som strax innan sin efterlängtade frigivning, efter 5 år i det beryktade Evin-fängelset, fick sitt straff förlängt med ytterligare 9 år och 4 månader.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Hårdare domar för fackliga aktivister i Iran
Istället för frihet blev det nästan tio år till i fängelse för den iranske facklige aktivisten Behnam Ebrahimzade.

Förlängt straff

Direkt efter domen återfördes Behnam till fängelset och placerades i isoleringscell på avdelning 209 i 27 dagar. Först den 16 februari tilläts han att kontakta sin familj. Därefter överfördes han till Rajai Shahr-fängelset. Vilken avdelning han placerats på är okänt och information om hans hälsotillstånd saknas.

Den hårda domen mot Behnam Ebrahimzade är bara toppen på isberget och symboliserar den alltmer brutala behandlingen av oliktänkande i Iran.

Fler avrättningar

LO och Transport har under de senaste åren bevakat situationen för de fackliga och politiska fångarna i Iran och noterar med stor oro att skärpning av tidigare domar och tillämpning av hårdare fängelsestraff mot oliktänkande, och de som arbetar för mänskliga rättigheter i Iran, ökar. Även antalet avrättningar har ökat den senaste tiden.

Ytterligare exempel på detta är Rasoul Bodaghi, ledamot i Lärarförbundet i Iran, som fått sitt fängelsestraff förlängt med tre och ett halvt år. Ett annat exempel på det hårdare klimatet för oliktänkande är fängelsestraffet som tilldömts Atena Farghanis. Atena är en ung kvinnlig konstnär och författare som på grund av en skämtteckning som föreställde ledamöter i det iranska parlamentet fått ett års fängelsestraff.

Vädjan till Margot Wallström

LO och Transport vädjar till den svenska regeringen och utrikesminister Margot Wahlström att uppmärksamma kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran och genom EU och FN söka väcka en internationell opinion mot behandlingen av de fackligt aktiva, politiskt aktiva och religiöst oliktänkande i Iran.

Sanningskommission

 LO och Transport vill att Sverige tar initiativet till att bilda en internationell sanningskommission som ska undersöka tillståndet för fackliga och politiska fångar i Iran samt utreda de dödsfall som tidigare inträffat i fängelserna.

LO och Transport:

  • uppmanar de iranska myndigheterna att omedelbart riva upp den nya domen mot Behnam Ebrahimzadeh, frige honom samt ge honom tillgång till adekvat sjukvård. 
  • kräver att Iran respekterar ILOs konventioner, respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna och friger fängslade politiska och fackliga aktivister.
  • kommer genom sina nationella och internationella kanaler fortsätta arbeta för frigivning av alla politiska och fackliga fångar i Iran.