Fråga facket Fråga facket

Hotet mot strejkrätten och den svenska modellen

Arbetsmarknad Parterna måste ta sitt ansvar och lösa konflikten i Göteborgs hamn. LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson har länge oroats över utvecklingen. Här berättar han om hur LO ser på situationen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Hamnarbetare
Foto: Lars Forsstedt

Problemen i Göteborgs hamn fortsätter. I grund och botten står konflikten mellan två parter: arbetsgivaren APM Terminals och fackförbundet Hamnarbetarförbundet, som inte är medlemmar i LO.

LO-förbundet Transport är det förbund som äger kollektivavtalet med arbetsgivaren APM Terminals i containerhamnen. Hamnarbetarförbundets medlemmar har automatiskt fått samma villkor, men utan den så kallade fredsplikt som följer med ett undertecknande.

Vad tycker LO?
– Vi ser allvarligt på konflikten och tycker att parterna bör ta sitt ansvar att lösa den. Annars kan konsekvenserna bli allvarliga. Mycket tyder på att arbetsgivaren, ivrigt påhejad av högerpartierna, tar tillfället i akt att använda konflikten för egna syften: att begränsa konflikträtten och inskränka fackets makt, säger Torbjörn Johansson.

Hamnarbetarförbundet är ju största förbund i Göteborgs containerhamn. Är det inte rimligt att de får teckna kollektivavtal?
– Göteborgs hamn är en av 55 hamnar i Sverige. I Göteborgs hamn är Hamnarbetarförbundet stora, men så är inte fallet i resten av hamnarna. Bland hamnarbetare i Sverige är Transport störst.

Men om de nu är störst i den aktuella hamnen. Varför ska de inte få kollektivavtalet också? 
– Inom LO tror vi på riksavtal. Det betyder att alla som arbetar i samma bransch arbetar enligt samma avtal om lön, försäkringar och förmåner. För oss är det en fråga om facklig solidaritet, att inte ställa arbetare mot varandra. En hamnarbetare i Umeå ska ha samma villkor som en hamnarbetare i Västerås. Samma sak bör gälla på den enskilda arbetsplatsen. Avtalet ska gälla alla.

I våras tillsatte regeringen en utredning av konflikträtten. Hur ser LO på utredningen?
– Vi har varit skeptiska mot utredningen från början, men har samtidigt haft förståelse för att regeringen behöver hantera situationen i Göteborgs hamn. Vi hoppas att parterna kommer överens innan utredningen är färdig. När konflikten är löst bör man genast slänga utredningen i papperskorgen, säger Torbjörn Johansson.

Men även socialdemokraternas arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har uttalat sig positivt till att inskränka konflikträtten genom lagstiftning. Är inte det ett ännu större hot mot de fackliga rättigheterna?
– Det är ett märkligt uttalande av Ylva Johansson. Det är dessutom fel att hon uttalar sig innan utredningen är färdig. Men om ett lagförslag skulle påverka maktbalansen på den svenska arbetsmarknaden eller möjliggöra avtalsshopping, då lovar jag att vi kommer att agera kraftfullt, säger han.

Clara Bergström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.