Fråga facket Fråga facket

Inte OK att 700 000 har otrygga anställningar

Arbetsmarknad LO och Svenskt Näringsliv har gemensamt tagit fram en rapport över utbredningen av otrygga jobb på den svenska arbetsmarknaden som en plattform att gå vidare utifrån.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Medlem i Kommunal
Medlem i Kommunal Foto: Lars Forsstedt

Nu finns en plattform

Nu finns en karta över arbetsmarknaden som visar att andelen tidsbegränsade anställningar varit konstant sedan år 2000 på nivån 15 till 17 procent. Inte oväntat är det kvinnor inom LO-yrken som drabbas mest.

Olika tolkningar av kartan

LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson håller med om att en viss flexibilitet kan behövas.

- 700 000 människor har otrygga anställningar och så många behövs inte i den här bälgen som ska innebära en viss flexibilitet. Det är inte acceptabelt.

Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson menar att de visstidsanställningar som finns behövs och att visstidsanställningar fyller en viktig funktion på arbetsmarknaden.

- De är vägen in till arbetsmarknaden för många arbetslösa och vägen till fasta anställningar. Min uppfattning är att vi kan lägga ner diskussionen om att det behövs förändringar, säger Peter Jeppsson.

Fler måste få förutsägbara inkomster

700 000 i otrygga anställningar är en alldeles för hög siffra anser Torbjörn Johansson.

- Det måste gå att få in fler i trygga anställningar för att människor ska kunna ha mer förutsägbarhet i sin ekonomi och sitt familjeliv.

Rapporten bygger på siffror från SCB vilka också genomfört en särskild undersökning om visstidsanställda arbetares arbetsvillkor och har genomfört ett antal möten med företagare och fackliga representanter. Rapportens fokus ligger på förvärvsarbetande i privat sektor.

Läs rapporten Tidsbegränsade anställningar på svensk arbetsmarknad.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.