Fråga facket Fråga facket

Den Internationella Rättvisedagen för städare

Opinionsbildning Fackliga företrädare över hela världen firar dagen för rättvisa och värdighet för städare den 15 juni. Det är dags för Sverige att erkänna en av världens största, mest utsatta och fattigaste yrkeskårer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kamp för bättre villkor på Sergels Torg i Stockholm.
Kamp för bättre villkor på Sergels Torg i Stockholm. Foto: Christina Jonsson

En knuten näve i en gul diskhandske

Zia Lodin Fastighets StockholmDe lokala avdelningarna inom Fastighetsanställdas förbund har mobiliserat stort inför den Internationella Rättvisedagen för städare den 15 juni och anordnat en rad aktiviteter runt om i Sverige för att sätta fokus på framför allt kollektivavtal och arbetstidfrågan.

I Stockholm manifesterade och informerade tre lokala Fastighetsklubbar på Sergels Torg. Inga centrala aktiviteter har anordnats men förbundet stöttade med att trycka upp 5 000 disktrasor och informationsmaterial med loggor. Förbundsstyrelsen stöttade också med sin närvaro.

Det startade i Los Angeles

Torbjörn Jonsson är ombudsman på Fastighetsanställdas Förbund. Han berättar att Den Internationella Rättvisedagen för städare infördes för 25 år sedan.

Torbjörn Jonsson Fastighets.- Det var en händelse i Los Angeles som vi inom städbranschen räknar som den största händelsen där vi verkligen manifesterade, där vi visade enighet och att det fick konsekvenser. Då lyckades vi skriva kollektivavtal på arbetsplatserna. Denna händelse har vi tagit som ursäkt för att samla oss gemensamt i Sverige, i avtalsrörelsen men också som en styrka inom EU, i Europeiska företagsrådet. Så vi har till en början fått en spridning inom EU.

- Vi tar det också som en intäkt för kommande avtalsrörelser när vi ska jobba med arbetstidsfrågor, säger Torbjörn Jonsson.

Det har också kommit hälsningar från olika delar av världen, som Nepal och Peru.

Regeringen uppmanas skriva under konvention 189

- Det är dags för Sverige att erkänna en av världens största, mest utsatta och fattigaste yrkeskårer. Vi uppmanar därför regeringen att skriva
under konventionen 189 om hushållsanställdas rättigheter, skriver LO, Kommunal med flera på svt.se/opinion.

Den globala arbetsmarknaden

Verkligheten för hushållsarbetare på den globala arbetsmarknaden är oftast fruktansvärd. Den handlar inte sällan om en hunsad kvinna som arbetar veckans alla dagar och som kan bli utnyttjad på alla möjliga olika sätt.

Endast en procent av hushållsarbetarna i Asien har någon semester över huvud taget. 99 procent jobbar alla dagar, alla veckor, året runt och många jobbar i flera år utan att få lön.

StädhandskeMånga tvingas att jobba sexton timmar eller mer per dygn utan någon som helst ledighet och våld och sexuella övergrepp är vanliga.

Globalt fack för hushållsarbetare

Sedan några år tillbaka finns ett nytt globalt fackförbund för hushållsarbetare (IDWF). IDWF har för närvarande nationella medlemsorganisationer i 40 länder.

LO har tidigare i år publicerat Rena Spel, en bilaga till LO-aktuellt, med flera artiklar som tar upp problematiken för hushållsarbetare. Läs den här som pdf.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.