Fråga facket Fråga facket

Jag är ung, jag är man, jag är feminist

Jämlikhet Så inledde Dan Mattsson sitt anförande på temat jämställdhet. Och han fick direkt respons av kongressens delegater i form av applåder.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är något av det mest medeltida som finns, sa Dan Mattson i sitt inlägg på EFS-kongressen.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män

Det är stor skillnad mellan de deltagande ländernas ombud när det kommer till jämställdhet. Vissa, likt Sverige, har i jämförelse med andra kommit långt. Men det räcker inte.

- Trots satsningar på lagstiftning och antaganden om fina skrivelser så präglas arbetslivet av en strukturell diskriminering av kvinnor, säger Dan Mattsson, delegat för LO Sverige, till vardags chef över LO-distriktet i Småland och Blekinge. 

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är en facklig fråga som behöver prioriteras.

- Det är något av det mest medeltida som finns i vårt samhälle, att kvinnor tjänar mindre än män för samma utförda arbete.

Det är en förlegad syn att kvinnor ska vara hemma och ta hand om barn, möjligtvis jobba deltid. Redan här lägger vi grunden till en skillnad i inkomst som vi bär med oss hela livet.

Ansvaret för hem och familj

Dan Mattsson menar att arbetet med att sluta detta lönegap börjar redan med föräldraskapet.

- En väl utbyggd föräldraförsäkring för både kvinnor och män är en tydlig signal om vem som äger ansvaret för hem och familj. Eftersom det är ett delat ansvar måste även föräldraledigheten vara möjlig att delas, säger Dan Mattson.

- Jag ser fram emot den dag jag blir pappa, när jag och min partner delar lika på föräldradagarna, delar på ansvaret för hem och familj och därmed visar våra barn att båda föräldrarna är lika viktiga.

Sätt stopp för hetsjakten på kvinnors rättigheter

Det finns skäl att vara orolig för utvecklingen i Europa. Högerextrema och konservativa krafter är på jakt efter att begränsa kvinnors rättigheter.

- Vi måste ta tillbaka kontrollen över Europas utveckling. Vi är en kraft att räkna med och vi kan göra skillnad för kvinnors rättigheter och kvinnors löner och anställningsvillkor.

Dan Mattsson ser tre konkreta utmaningar som Europafacket måste prioritera för att främja jämställdheten och flytta fram kvinnors position i samhället.

  • Stärkt fokus på att sluta gapet mellan mäns och kvinnors osakliga löneskillnader via kollektivavtalsförhandlingar.
  • Öka kvinnors arbetskraftsdeltagande med jämställdhetsreformer i medlemsländerna som stärkt betalad föräldraledighet för både män och kvinnor.
  • Sätt stopp för hetsjakten på kvinnors rättigheter över hela Europa.

- Fackliga vänner, vårt uppdrag är här och nu. Vi ska bära vårt samhälle in i framtiden tillsammans, både kvinnor och män, avslutade Dan Mattsson sin hälsning till Europafackets kongress.

Läs mer om EFS-kongressen här

Emilia Winberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.