Fråga facket Fråga facket

Kongressuttalande - Karensavdraget är en klasslagstiftning som måste avskaffas

Välfärd LO-kongressen kräver i ett uttalande att karensen i sjukförsäkringen avskaffas permanent för alla.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Pandemin har på ett smärtsamt sätt tydliggjort bristerna i vår sjukförsäkring. Det handlar inte minst om riskerna med skadlig sjuknärvaro. Att många av ekonomiska skäl tvingas gå till jobbet gör att sjukdomstillstånd kan förlängas eller skador förvärras. Dessutom finns risk att smittsamma sjukdomar kan spridas till fler.

Karensavdraget är ett uttryck för en form av klasslagstiftning. Det slår hårdast mot de arbetare som varje dag går till jobbet och ser till att samhället fungerar medan många andra kan jobba hemifrån. 9 av 10 av LO-förbundens medlemmar har inte kunnat jobba hemifrån under pandemin.

Både enskilda LO-förbundsmedlemmar såväl som samhällsekonomin och folkhälsan skulle gynnas av att karensavdraget togs bort.

Regering och riksdag borde därför lägga undan förlegade tankar och partipolitisk prestige. Det är inte rimligt att vi som enda nordiska land ska ha en smittspridningsmekanism inbyggd mitt i vår sjukförsäkring. Avskaffandet av karensavdraget är en tydlig rättvise- och jämlikhetsreform och det finns ingen tid att förlora!

LO-kongressen kräver:

- Att karensen i sjukförsäkringen avskaffas permanent för alla.