Fråga facket Fråga facket

Kongressuttalande om Europeiska minimilöner

Kollektivavtal LO-kongressen kräver i ett uttalande att EU:s lagstiftare ska respektera EU:s grundlag och inte ta sig orättmätiga befogenheter på lönebildningens område.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Ett knytnävsslag mot kollektivavtalen

Det föreslagna EU-direktivet om minimilöner som nu förhandlas är en katastrof för svenska löntagare. Trots omfattande protester från svensk arbetarrörelse lade EU-kommissionen 2020 fram ett lagförslag som strider mot EU:s grundlag och är ett knytnävsslag rakt i magen på den svenska kollektivavtalsmodellen. Den svenska modellen är en grundbult som gjort att Sverige är en av Europas mest konkurrenskraftiga ekonomier.

Europas löntagare behöver absolut bättre arbetsvillkor, högre löner och minskade klyftor men det är helt fel att ge upp den fackliga kampen och tro att europeisk lagstiftning är den stora lösningen. För svenska arbetare är läget särskilt allvarligt eftersom en europeisk lönelag hotar vårt sätt att förhandla om löner och allmänna villkor i kollektivavtal.

Alla krafter måste mobiliseras för att försvara den svenska modellen. Det är allvar nu och en stor strid väntar. Löner och villkor i Sverige ska inte bestämmas av politiker i Bryssel eller i Sveriges riksdag, utan i förhandling mellan parterna på svensk arbetsmarknad.

LOs kongress kräver:

  • Att EU:s lagstiftare respekterar EU:s grundlag.
  • Att EU inte ska ta sig orättmätiga befogenheter på lönebildningens område.
  • Att regeringens och riksdagens arbete för att skydda den svenska kollektivavtalsmodellen och svenska löntagares intressen ska intensifieras och ha högsta prioritet.
  • Att självreglerande och välfungerande kollektivavtalsmodeller som den svenska helt ska undantas i en eventuell europeisk lönelag.
  • Att Sverige inte ska implementera ett EU-direktiv om minimilöner i svensk lagstiftning.