Fråga facket Fråga facket

Lättillgänglig ingång till LOs kongressrapport

Opinionsbildning Under tre år har LO vänt på alla stenar för att utreda hur vi når full sysselsättning och rättvisare löner. Resultatet är en kongressrapport som ska fastställas av LOs kongress 2016. I LO-aktuellt ges en lättare ingång till kongressrapporten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Fler måste få ett jobb att gå till.
Fler måste få ett jobb att gå till. Foto: Lars Forsstedt

Ny ekonomisk politik behövs

Sverige behöver en ny ekonomisk politik. Detta för att uppnå full sysselsättning och rättvisare löner. Varken den ekonomiska politik som har styrt innan eller efter krisen på 1990–talet räcker till. Kongressrapporten, Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner, presenterar därför en ny inriktning av den ekonomiska politiken.

Lättillgängligt om kongressrapporten

Tidningen LO–aktuellt ger en lätt översikt av rapportens innehåll och intervjuar LOs ordförande Karl–Petter Thorwaldsson, LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson och unga vuxna om hur jobben kan bli fler och lönerna rättvisare.

Konkreta förslag och krav

Rapporten innehåller konkreta förslag och krav på en lång rad områden. Allra högst på prioriteringslistan står en omläggning av den ekonomiska politiken, från åtstramning till expansion.

– Det är tveklöst det viktigaste för att nå full sysselsättning, säger Karl– Petter Thorwaldsson när han tvingas lyfta fram det viktigaste bland de åtgärder som föreslås i rapporten.

LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson säger om att få Svenskt Näringsliv att vara med och kontrollera lönebildningen.

– Verkligheten är vår bästa vän. Den kommer att åstadkomma ett samarbete av det enkla skälet att det gynnar alla.

Halvera lönegapet mellan kvinnor och män

Löneutrymmet, grafikOm LO–förbundens mål om att halvera lönegapet mellan kvinnor och män, och att alla lägstalöner i avtalen ska vara minst 75 procent av genomsnittslönen, säger Torbjörn Johansson,

– Våra långsiktiga mål ger oss en mycket bra grund inför avtalsförhandlingarna. Vi är överens om vart vi ska. Nu handlar det om att formulera hur det ska gå till.

LOs utredningsarbete inom projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik har pågått under tre år och innefattar bland annat 24 underlagsrapporter, såväl från LOs egna ekonomer och utredare som från externa forskare. Utredningens slutsatser ska slutligen fastställas av LOs kongress 2016.

Här finns tidningen

LO-aktuellt: Tema Kongressrapport 2016 - Sverige kan bättre, kommer som bilaga i Arbetet tordsagen den 18 juni.

Läs LO-aktuellt: Tema Kongressrapport 2016 - Sverige kan bättre, som pdf.

LO-aktuellt kan beställas från LO-distribution.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.