Fråga facket Fråga facket

LO-ekonomerna ger en ljus bild av svensk ekonomi

Ekonomi LO-ekonomerna har gjort sin bedömning utifrån vad de sett av läget i Sverige och internationellt och de kommande åren ser det ljust ut för svensk ekonomi.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lars Ernsäter och Ola Pettersson
Presidentvalet i USA påverkar hela världen. Foto: Christina Jonsson

Fokus på tre områden

Publiceringen av höstens ekonomiska rapport Ekonomiska utsikter – hösten 2016 blev framflyttad i tid på grund av resultatet från presidentvalet i USA som ändrar förutsättningarna både för Sverige och internationellt. Läget krävde en ytterligare analys.

LOs chefsekonom Ola Pettersson delade in genomgången av rapporten i tre områden. Fokus ligger på effekten av det amerikanska presidentvalet, den innehåller en konjunkturprognos och betonar vikten av en effektiv matchning på den svenska arbetsmarknaden.

Kan leda till handelskrig

- Donald Trumps politik kommer att innebära en ekonomisk nationalism. Handelsavtalen TTP och TTIP kommer inte att genomföras. Handelsavtalet Nafta mellan USA och México kan komma att rivas upp, säger Ola Pettersson.

80 procent av Méxicos export går till USA. Viktiga delar av den amerikanska bilproduktionen finns i dag i México. USA lever inte upp till sina åtaganden i WTO, World Trade Organisation, och Donald Trump vill införa strafftullar mot Kina.

- Det kan leda till ett handelskrig mellan två ekonomiska stormakter. Det ger också sämre förutsättningar för svensk export. Det är viktigt att följa utvecklingen. Det kan hända att Kina kan vända sig till Europa för handel, säger Ola Pettersson.

Höjda försvarsutgifter drabbar välfärdssektorn

Ett lägre tonläge mellan USA och Ryssland och förhållandet till Baltstaterna och en ökad försvarsstrategi förväntas innebära ökade försvarsutgifter i EU-länderna inklusive Sverige.

- Mer pengar till försvaret i USA skulle leda till kraftiga nedskärningar i välfärdssektorn där.

LO-ekonom Lars Ernsäter menar att effekterna av Donald Trumps politik kommer att visa sig på lång sikt men att marknaden oroas redan nu.

- Konjunkturinstitutets prognos Konjunkturbarometern har just publicerats och också enligt den går vi mot bättre tider. Vi ser starka konjunktursignaler och Sverige kommer att ha en fortsatt stark konjunktur framöver.

2015 var BNP 4,1 procent, 2016 var den 3,2 procent. 2017 och 2018 förväntas 2,4 procent.

På väg mot inflationsmålet

Tillväxten i Sverige begränsas av brist på kompetent arbetskraft. Osäkerheten är stor och har ökat på grund av internationella orsaker.

- Vi har en fallande arbetslöshet. Vår stora utmaning är att det är svårt att beräkna konsekvenserna av flyktinginvandringen. Inflationen rör sig långsamt mot målet på 2 procent och i slutet av 2018 beräknas inflationen vara 1,8 procent, säger Lars Ernsäter.

LO-ekonomerna tycker att Riksbanken gör rätt åtgärder.

Största utmaningen finns på arbetsmarknaden

Ola Pettersson anser att Sveriges största utmaning de kommande åren är arbetsmarknaden.

- Vi har kompetensbrist, inte arbetskraftbrist. Bristerna är störst i byggbranschen och inom offentlig sektor är bristen rekordstor. Detta riskerar att bromsa sysselsättningsökningen och upprätthållandet av offentliga tjänster, säger Ola Pettersson.

Utbildningsystemen är centrala

Vårt utbildningssystem räcker inte till när vi fått en stor grupp nyanlända. Det behövs stora utbildningsinsatser i grundskolan, på yrkesgymnasier och inom vuxenutbildningen. Görs inte det ser Ola Pettersson faror.

- Att den enskilde kan få permanent uppehållstillstånd om hen själv skaffar en anställning styr mot låglönejobb. Det behövs starkare incitament för att nyanlända ska ta en längre utbildning.

Läs rapporten Ekonomiska utsikter - hösten 2016.

Se hela seminariet Ekonomiska utsikter - hösten 2016 i LO-PLAY.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.