Fråga facket Fråga facket

LO fattar beslut om avtalsrörelsen

Kollektivavtal Vid representantskapet den 19 oktober fattar LO-förbunden beslut om hur LO ska agera i avtalsrörelsen 2017.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Avtalsrörelsen 2017

Onsdagen den 19 oktober håller LO representantskapsmöte. På mötet kommer LOs 14 förbund bland annat att besluta om hur LO ska agera i avtalsrörelsen 2017.

Se hela dagordningen här.

Representantskapet direktsänds i LO Play.

I anslutning till representantskapet kommer en pressträff att hållas. Media är välkomna att närvara. Pressträffen kan också följas på facebook.com/losverige.

Dag: onsdag 19 oktober
Tid: kl. 10.00
Plats: Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15

Fakta om LOs representantskap

  • Representantskapet är mellan kongresserna LOs högsta beslutande organ. Representantskapet består av representanter för de till LO anslutna förbunden samt styrelsens ledamöter.
  • Representantskapet ska årligen fastställa en flerårig handlingsplan för förbundens gemensamma verksamhet, ha tillsyn över styrelsens förvaltning samt mellan kongresserna avgöra ärenden av viktig principiell betydelse.
  • Representantskapet består, utöver LOs styrelse, av 100 ledamöter. Varje förbund utser två ledamöter. Resterande mandat fördelas mellan förbunden efter antalet medlemmar.
  • Representantskapet har ordinarie sammanträde två gånger årligen. Det första ordinarie sammanträdet hålls före maj månads utgång och det andra sammanträdet före oktober månads utgång.