Fråga facket Fråga facket

LO-förbunden eniga om långsiktiga avtalsmål

Kollektivavtal Under ett års tid har diskussioner och förhandlingar pågått i LOs avtalsråd kring gemensamma långsiktiga mål för avtalsförhandlingarna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Förbunden inom LO är eniga om radikala förbättringar för medlemmarna. Foto: Anders Larsson

Enighet ger styrka

Det är totalt 14 gemensamma mål av olika karaktär som LOs styrelse fattat beslut om. Alla LOs medlemsförbund ställer sig bakom samtliga krav som enligt den framtagna planen ska vara uppnådda år 2028. 

- Genom att LO fattat beslut om dessa långsiktiga och gemensamma mål kommer vår styrka att öka i framtida avtalsförhandlingar, säger Karl-Petter Thorwaldsson LOs ordförande.

Unikt dokument

Det har inte skett tidigare att LO antagit mål för avtalsrörelserna över en längre tidsperiod. Att en del av målen är högt satta för vissa förbund oroar inte LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson. 

- Att det kan bli tufft att uppnå alla målen är ingen hemlighet, men då alla förbunden tagit i hand på att ge varandra draghjälp så är det ingen omöjlig uppgift.

Pragmatism

LOs avtalssekreterare förhåller sig pragmatiskt till vilka metoder som ska till för att målen ska nås. 

- Vi ska nå målen, men hur vägen dit kommer att se ut blir nästa steg. Nu närmast har vi en avtalsrörelse som drar i gång till hösten. Alla frågor är lika viktiga, men alla frågor kommer inte att lyftas som krav vid varje avtalsrörelse.

Konkreta och mätbara mål

En strävan med målen är att de i så hög utsträckning som möjligt ska vara konkreta och mätbara. Genom preciseringen uttrycks en verklig ambition. Utöver rena lönefrågor behandlas  i de långsiktiga målen exempelvis även:

  • deltids- och visstidsproblematiken,
  • arbetsmiljö, 
  • arbetstid,
  • avtalspensioner och
  • avtalsförsäkringar.

Pressträffen webbsändes och kan ses i LO Play.

Måldokumentet Gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder (pdf)

Emilia Winberg/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.