Fråga facket Fråga facket

LO i Sverige och Norge: gränspendlarna måste få ersättning

Arbetsmarknad Genom stängningen av gränsen mot Sverige är det inte längre möjligt att arbetspendla mellan Sverige och Norge. LO i Sverige och Norge riktar sig nu till den norska regeringen och kräver att den tar sitt ansvar och ersätter de arbetstagare som drabbats.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Peggy Hessen Følsvik och Therese Guovelin kräver att den norska regeringen ger stöd till de gränspendlare som nu står utan inkomst. Foto: Trond Isaksen och Fredrik Hjerling

Uttalande:

Sedan 1954 har det funnits en överenskommelse om en gemensam nordisk arbetsmarknad. Detta har gynnat alla de nordiska länderna, inte minst Norge och Sverige. Den norska regeringens beslut att stänga gränsen utan att ta ansvar för gränspendlarna riskerar att allvarligt skada samarbetet i grunden.

En avgörande del i den nordiska modellen är att arbetstagarna ska känna trygghet i jobbet. Det finns bra försäkringssystem som träder in när arbetstagare inte kan arbeta på grund av arbetslöshet eller sjukdom. Vi har samordnat försäkringsvillkoren så att det både ska gå att flytta från ett nordiskt land till ett annat och att bo på ena sidan gränsen även om jobbet finns på den andra.

I Norden finns ett flertal gränsregioner där detta är naturligt och fungerar bra. Men genom stängningen av gränsen mot Sverige har situationen för tusentals personer förändrats drastiskt. Det är inte längre möjligt för människor att arbetspendla mellan Sverige och Norge såvida de inte har ett samhällsviktigt arbete. Vad värre är; de saknar inkomst. Kan de inte ta sig till jobbet får de ingen lön men de är samtidigt inte uppsagda av sina arbetsgivare och kan därför inte heller få arbetslöshetsersättning. Samtidigt ska de betala hyra och ha råd med mat på bordet.

Den norska regeringen har hänvisat till att parterna borde lösa ersättningsfrågan med permitteringsersättning, men de berörda arbetstagarna är inte permitterade. De kan närmast liknas vid att vara lock-outade av de styrande i Norge.

LO i Norge och Sverige kräver att den norska regeringen tar sitt ansvar och ersätter de arbetstagare som drabbats. Pandemin har satt oss i ett exceptionellt läge men det håller inte att enskilda individer ska betala ett så högt pris.

Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande
Peggy Hessen Følsvik, LO Norges förste vice ordförande