Fråga facket Fråga facket

LO kräver frigivning av fackliga fångar i Iran

Internationellt LO, Kommunal, Transport och IF Metall fördömer i ett uttalande den iranska regimens totala brist på respekt för grundläggande mänskliga rättigheter. I uttalandet kräver de svenska facken ovillkorlig frigivning av alla fackliga fångar, att åtalen mot de fackligt aktiva läggs ned, att Iran ska tillämpa ILOs kärnkonventioner samt att det blir ett stopp på den brutala behandlingen av fackliga aktivister.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Irans återinträde på den internationella arenan återföljs tyvärr inte av någon förbättrad situation för de fackligt aktiva inom fria och obundna fackliga organisationer i landet. Här följer en dyster rapport om verkligheten för personer i Iran som engagerar sig i fria och obundna fackliga organisationer för att kämpa för arbetstagares rättigheter.

Reza Shahabi är styrelseledamot i Teherans Bussförares fackliga organisation, han arresterades i juni 2010. År 2016 förlängdes Rezas pågående femåriga fängelsestraff med ytterligare ett år. Reza är tillfälligt frigiven mot borgen för att få läkarbehandling för de tortyrskador han åsamkats i fängelset. Reza är inte färdigbehandlad men har nu kallats åter till fängelse. Tillsammans med sin advokat har Reza uppvaktat myndigheten för säkerhetsfrågor om sitt fall. Myndigheten för säkerhetsfrågor har beordrat honom åter till fängelse. Dessa diskussioner pågår fortfarande.

Teherans revolutionsdomstol har beordrat att han senast den 11 februari 2017 ska inställa sig till åklagarmyndigheten för att föras tillbaka till fängelse. Det bör påpekas att den iranska regimen efter internationella påtryckningar från fackliga organisationer i andra länder officiellt meddelat att Reza Shahabi är frigiven och har återvänt till sin tidigare arbetsplats. Denna information är felaktig.

Vi kan även konstatera att Ebrahim Madadi och Davoud Razavi, båda styrelseledamöter i Teherans Bussförares fackliga organisation, är eftersökta med uppmaning att omedelbart återvända till fängelse för att avtjäna ett femårigt fängelsestraff. Behnam Ebrahimzade har efter att ha avtjänat ett femårigt fängelsestraff fått förlängt fängelsestraff med ytterligare sju år.

Jafar Ezimzadeh, ledare för den Fria Fackliga Stödorganisationen är numera eftersökt och beordrats att inställa sig till rotel 4 i staden Saveh för att avtjäna ett 5 årigt fängelsestraff. Mohammad Salehi, tidigare ordförande för bagarnas fackliga organisation i staden Saghez är dömd till 9 års fängelsestraff men på grund njursjukdom och diabetes är han för närvarande fri för behandling.

Esmail Abdi, ordförande i Irans Lärarförbund har dömts till sex års fängelse, Mahmoud Beheshti Langarudi talesperson för Irans Lärarförbund har dömts till 14 års fängelse och tre andra ledamöter i Irans Lärarförbunds styrelse har fått mellan fem till sex års fängelsestraff för sina fackliga aktiviteter.

Detta belyser regimens och de iranska juridiska myndigheternas totala brist på respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna och ILO. Landsorganisationen i Sverige, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Svenska Transportarbetareförbundet och IF Metall fördömer förföljelse och fängslande av Irans fria och obundna fackligt aktiva. 

Vi kräver:

 • Ovillkorlig frigivning av alla fackliga fångar.
 • Att samtliga åtalen mot de fackligt aktiva ska läggas ned.
 • Att Iran ska respektera och tillämpa ILOs kärnkonventioner.
 • Stopp på den brutala behandlingen av fackliga aktivister och oliktänkande.

Karl-Petter Thorwaldsson, LO
Tobias Baudin, Kommunal
Anders Ferbe, IF Metall
Lars Lindgren, Transport 

 

Uttalandet skickas från Facklig Plattform Iran till följande mottagare:

 • The leader of the Islamic Republic of Iran, Ayatollah Sayed Ali Khamenei 
 • President Hassan Rouhani
 • Head of the Judiciary, Ayatollah Sadegh Amoli Larijani
 • Minister of Labour and Social Affairs, Ali Rabei
 • General Prosecutor Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i
 • Head of Human Right in Islamic Republic Mohamad Javad Larijani
 • The Embassy of the Islamic Republic of Iran in Sweden
 • Margot Wallström, Swedish Minister of Foreign Affairs
 • Iranian Ambassador to UN
 • UN Special Rapporteur for Iran Mrs Asmeh Jangir