Fråga facket Fråga facket

LO och Transport reagerar starkt på dödsfall i fängelse

Internationellt Den fackliga aktivisten Shahrokh Zamani, som vi skrivit om tidigare, avled under oklara omständigheter i Rajaj Shahr-fängelset i Iran den 12 september 2015. LO och Transport kräver oberoende utredning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Shahrokh Zamani till vänster avled i iranskt fängelse.
Shahrokh Zamani och Rasoul Bodaghi i Iranskt fängelse

Avled i fängelset

LO och Transportarbetareförbundet har nåtts av den sorgliga informationen att den fackliga aktivisten Shahrokh Zamani under oklara omständigheter avled i Rajaj Shahr fängelset lördagen den 12 september 2015. Organisationerna har upprepade gånger protesterat och fördömt de summariska avrättningarna, fängslandena och trakasserierna som sker i Iran.

LO och transport har reagerat tidigare

Leif Isaksson

Leif Isaksson arbetar med internationella frågor på LO.

- LO och Transportarbetareförbundet har också tidigare reagerat på att förhållandena i fängelserna är fruktansvärda och att tortyr och trakasserier av fångar förekommer och att fängslade avlidit och att dödsfallen inte utretts.

Nu har det fruktansvärda återigen skett. Ytterligare en facklig aktivist har avlidit i fängelse och en fru sörjer nu sin avlidne man och barnen sin bortgångne far. Den fria och oberoende iranska fackföreningsrörelsen sörjer en av sina framstående fackliga ledare och förkämpe för ett demokratiskt och rättvist samhälle.

En av grundarna av Irans målarförbund

- Shahrok Zamani var en av grundarna av Målareförbundet i Iran och ledamot i kommittén för bildandet av fria och obundna fackliga organisationer i Iran. Shahrokh Zamani hade arbetat med fackliga frågor under 20 års tid när han för 5 år sedan arresterades och anklagades för omstörtande verksamhet och bildandet av socialistiska grupper, berättar Leif Isaksson.

Shahrok Zamani dömdes mot sitt nekande till 11 års fängelse. Under åren i fängelse utsattes han för tortyr, isolering och flytt till en avdelning med farliga fångar. Till slut blev den ohyggliga behandlingen för mycket för honom och han avled under oklara omständigheter lördagen den 12 september 2015.

Kämpade för ett demokratiskt Iran

- LO och Transportarbetareförbundet vill framföra vårt deltagande och kondoleanser till Shahrokhs nära anhöriga och iransk arbetarrörelse. Shahrokh Zamani var en framstående och orädd facklig aktivist som aldrig gav upp kampen för ett demokratiskt Iran, säger Leif Isaksson.

Kräver oberoende undersökning

LO och Transportarbetareförbundet kritiserar starkt de iranska myndigheterna som tillåter omänskliga och hårda förhållanden i de iranska fängelserna och kräver en oberoende undersökning av Shahrokh Zamanis död.

Vädjanden och krav

- LO och Transportarbetareförbundet vädjar vi till den svenska regeringen och särskilt till utrikesminister Margot Wahlström att offentligt anmärka på kränkningarna av mänskliga rättigheter i Iran och att genom EU och FN väcka internationell opinion mot den iranska regimens behandling av fackliga representanter och oliktänkande, säger Leif Isaksson.

LO och Transportarbetareförbundet kräver:

• Stopp på alla avrättningar
• Stopp på den brutala behandlingen av de oliktänkande i landet
• Frigivning av alla fackliga och politiska fångar
• En internationell sanningskommission som skall undersöka tillståndet för fackliga och politiska fångar i Iran samt utreda de dödsfall som inträffat i fängelserna

Fackliga aktivister i iranskt fängelse

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.