Fråga facket Fråga facket

LO presenterar 2015 års Jämställdhetsbarometer

Arbetsmarknad Årets fördjupningskapitel handlar om sexuella trakasserier. Unga kvinnor i arbetaryrken med visstidsanställningar är värst utsatta. Det är ett arbetsmiljöproblem, inte individens problem.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Jämställdhetsbarometern 2015 presenteras på presskonferens
LO presenterar 2015 års Jämställdhetsbarometer Foto: Christina Jonsson

Kvinnor mest utsatta

Över huvud taget är visstidsanställda kvinnor de mest utsatta över hela arbetsmarknaden.

- Var tionde arbetarkvinna har någon gång under de senaste månaderna blivit utsatta för kränkande sexuella handlingar på sin arbetsplats, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Trakasserierna utförs främst av tredje man som kunder, gäster, brukare eller patienter på arbetsplatsen. Detta är inte individens problem utan måste lyftas som ett arbetsmiljöproblem.

Orättvisa löner, igen

En orättvisa som drabbar kvinnor är löneskillnader. Bara hälften av LOs kvinnor har heltidsjobb och det är oftast inte ett fritt val av kvinnan. Arbetsmarknaden är könsreglerad och kvinnor väljer ofta yrken som går att kombinera med omsorgsarbetet.

- Genom att räkna om kvinnors deltidslöner till vad de skulle ha tjänat om de arbetade heltid döljer man problemet, nämligen att kvinnors löner genomgående är väsentligt lägre än männens, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Rapporten Sveriges Jämställdhetsbarometer är skriven av LOs utredare Joa Bergold och Ulrika Vedin.

- De stora skillnaderna mellan män och kvinnor är starkt kopplade till det utbredda deltidsarbetet och de många osäkra anställningarna inom kvinnodominerade branscher. Därför använder vi ett nytt mått, faktisk månadslön, den faktiska lönen som man får i plånboken varje månad, säger Ulrika Vedin.

Klass-och maktperspektiv

Det krävs ett klassperspektiv och ett maktperspektiv i politiken, menar rapportförfattarna som har plockat ut fem fokusområden.

1. Villkoren i arbetslivet
2. Villkoren för att kombinera arbete och familj
3. De ekonomiska villkoren
4. Hälsokonsekvenser av villkoren i arbetsliv, familj och barn
5. Fördjupning: Sexuella trakasserier i arbetslivet

Inom varje område studeras i rapporten fördelningen av tid, makt och pengar ur ett klass- och könsperspektiv.

– Det är dags att avslöja myterna om kvinnors arbetsliv. Deltiderna i kvinnodominerade branscher är inte självvalda utan en del av arbetsgivares strävan efter precisionsbemanning. Det är inte rimligt att tala om att kvinnor bör välja annorlunda. Istället måste lösningarna bidra till varaktig förändring av både arbetsliv och familjeansvar, säger Joa Bergold.

LOs förslag till åtgärder

Förändringar måste till på många områden samtidigt.

LO föreslår att heltidsarbete görs till norm på hela arbetsmarknaden för att stärka kvinnornas ställning och att tidsbegränsade anställningar bara får användas om det finns objektiva skäl. Jobba för tredelad föräldraförsäkring, enligt beslut på LO-kongressen, och att allmän förskola införs från två års ålder och stärkta statsbidrag till kommuner och landsting.

- Sveriges Kommuner och Landsting har lovat att införa heltid till alla som vill. Det kan också sätta press på privata aktörer, tror Karl-Petter Thorwaldsson.

LOs lösningar är också kollektivavtal och en utbyggd barnomsorg som följer samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens parter ska ta ett betydligt större ansvar för jämställda löner. LOs uppgift är att vara pådrivande för omfördelning, erkännande och uppvärdering av kvinnors arbeten.

Nu har Sverige en regering som uttalat sig vara feministisk. Upp till bevis, menar rapportförfattarna.

Läs rapporten Sveriges Jämställdhetsbarometer 2015 – Tid, makt och pengar, som pdf.

Lyssna på presskonferensen på LOs webb-tv.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.