Fråga facket Fråga facket

LO lanserar program för omfördelning

Jämlikhet Inkomstskillnaderna har fortsatt ökat de senaste decennierna och Sverige har rasat från toppen på listan över de mest jämlika länderna i OECD till tionde plats. I ramen för LOs jämlikhetsutredning presenteras därför ett nytt program med förslag på åtgärder som ska bidra till att Sverige återigen når jämlikhetstoppen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Inkomstskillnaderna har dessutom ökat snabbare i Sverige än i något annat jämförbart land under samma tidsperiod. Idag räknas 13,3 procent av Sveriges vuxna befolkning som relativt fattiga, det vill säga personer i hushåll med inkomst 60 procent av medianvärde. 

För att minska inkomstskillnaderna i hela Sverige krävs krafttag inom en rad områden. I den andra rapporten på temat ojämlikhet föreslår LO ett program med sex åtgärder för att Sverige återigen ska nå jämlikhetstoppen:

1. Sätt ett mål för jämlikheten – Sverige ska tillbaka till jämlikhetstoppen

Regeringens politik bör styras av ett tydligt mål för ökad jämlikhet, så att Sverige återigen blir världens mest jämlika land.

2. Rättvisare beskattning av kapitalinkomster

Kapitalinkomsterna – det vill säga till exempel räntor, utdelningar eller vinst från försäljning av aktier och fastigheter – växer och toppen drar ifrån. Det är dags för en ny skattepolitik där kapitalinkomster beskattas mer rättvist än idag. Undantag som gynnar de med högst inkomster hör inte hemma i skattesystemet.

3. Utjämna orättvisa skillnader mellan stad och land

Utjämna skillnader mellan kommuner för att hålla ihop landet och säkra välfärden. Glesbygdens högre kostnader måste kompenseras och staten bör ta ett större ansvar för välfärden så att kommunala skattehöjningar kan undvikas.

4. Arbetslöshets- och sjukförsäkringen behöver förbättras

LO anser att arbetslöshets- och sjukförsäkringen behöver stora förbättringar. De allra flesta bör få 80 procent av lönen vid arbetslöshet och sjukdom. Lika viktigt är det att villkoren förändras så att betydligt fler löntagare omfattas av försäkringsskyddet. Dessutom måste skillnaden i beskattning mellan arbetsinkomster och ersättningar från försäkringssystemen avskaffas.

5. En pension att leva på

Pensionssystemet måste förbättras. Människor ska kunna få ut minst 70 procent av slutlönen i pension. För att nå dit krävs förbättringar av arbetsmiljön och på arbetsmarknaden. Heltid som norm skulle exempelvis förbättra pensionsutfallet för flertalet, inte minst för många kvinnor i arbetaryrke. Men det krävs också en höjning av pensionsavgiften.

6. Försörjningsstöd som ger rimliga levnadsvillkor

Försörjningsstödet ska i första hand användas av personer med social problematik. Sjuka eller arbetslösa löntagare ska omfattas av försäkringssystemen för detta. För att minska utsattheten och för att öka den ekonomiska jämlikheten bör försörjningsstödet också höjas så att det är i nivå med Konsumentverkets beräkningar av vad som är skäliga levnadsomkostnader.

Läs programmet i sin helhet »