Fråga facket Fråga facket

Fairtrade-dagen med fackligt fika på LO

Internationellt Varje dag kan vi förbättra förhållandena på jobbet för många människor jorden runt genom att fika med Fairtradekaffe eller att välja rosor från plantager där arbetarna har bra villkor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Magdalena Streijffert och Karl-Petter Thorwaldsson
Fairtrade och LO i gott samarbete. Foto: Christina Jonsson

Några kronor extra för kaffet och bananerna

Svenska konsumenter har visat stor vilja till engagemang för att dra sitt strå till stacken för bättre arbetsvillkor för arbetare runt om i världen. Tillsammans med Storbritannien och Tyskland är Sverige de stora marknaderna inom Fairtrade.

MagdalenaStreijffertMagdalena Streijffert, till nyligen generalsekreterare för Fairtrade Sverige och som nu jobbar för Fairtrade International, Fairtrade-fikade tillsammans med LOs personal och inbjudna gäster.

- Svenska konsumenter har en stor vilja att betala några kronor extra för att de anställda ska få schysta villkor. Jag vet också att det är något som LO verkligen bidragit till att vi är den framgångssaga vi är i dag.

Det var motigt i början

- LO har varit med från starten. Då kallades det Rättvisemärkt. Tillsammans med Kommunal och Svenska Kyrkan kämpade man på trots röda siffror i bokföringen.

För ett och ett halvt år sedan var LO med och skapade en milstolpe i Fairtrades historia. LO i Sverige och Fairtrade Sverige var värdar för en stor internationell konferens.

- 65 deltagare från hela världen och bägge organisationernas ledningar deltog. Det var ingen halleluja-stämning och inte hjärtligt på något sätt. Det fanns tvärt om många konflikter.

Det fanns mycket misstro gentemot varandra. Men det har hänt väldigt mycket sedan dess. Nu jobbar organisationerna bra tillsammans i Afrika med till exempel utbildningar för de anställda på plantager i Ghana, Kenya och Etiopien. Det finns också projekt i Peru. I Dominikanska republiken försöker organisationerna tillsammans få till regionala kollektivavtal och utbilda de anställda.

Politiska beslut

Den svenska regeringen har deklarerat att man jobbar för att Sverige ska bli ett framgångsland för rättvis handel. Det går att jobba via lagstiftning.

- Det går att underlätta för oss genom offentlig upphandling. Där vet vi att det är en ny lagstiftning på gång. Det skulle underlätta för statliga myndigheter,kommuner och landsting att via sin upphandling ställa sociala krav, säger Magdalena Streijffert.

Facket behövs som partner

Man ska få en anständig betalning för det arbete man gör.Det tycker vi är viktigt i Sverige och vi har kommit väldigt långt med det men i många länder är det fortfarande en dröm.

Torbjörn Johansson Emilia Winberg Berit Müllerström Det som många här jobbar med är mål 8, decent work.Man ska kunna tjäna så mycket att man kan sätta fram mat på bordet varje dag. Och vi har märkt att en minimilön räcker inte till bostad och mat. Här har vi hjälp av de fackliga organisationerna som driver på för att människor ska få en levnadslön. I vissa länder skulle lönen behöva höjas med kanske 200 procent för att uppnå en levnadslön, menar Magdalena Streijffert.

Alla kan vara med och bidra

Anders Larsson som FairtradebananNär vi köper Fairtrade-märkta bananer vet vi att den som jobbar på plantagen har minst minimilön, att det inte förekommer barnarbete och att de anställda får organisera sig fackligt och annat som vi i Sverige tar för självklart.

- Så det har hänt väldigt mycket och jag hoppas att LO fortsätter att driva på i dessa viktiga frågoroch att ni fikar Fairtrade varje dag. Vi kan alla bidra på många sätt. Ni bidrar då till att många människor får förbättrade levnadsvillkor, att barn får gå i skolan, att arbetare kan ta sig ur fattigdom, sa Magdalena Streijffert.

Vi kan visa solidaraitet i vardagen

Fairtrademärkning gör det enkelt för oss konsumenter  för då vet vi vilka varor som vi kan köpa, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

De pengar vi som konsumenter betalar extra för fairtradecertifierade varor, 500 miljoner euro, går tillbaks till producenter i utvecklingsländer.  Genom att köpa Fairtradevaror visar vi solidaritet i vardagen.

De som fikar Fairtrade idag i Sverige är 1,5 miljoner människor. I maj nästa år kommer det att bli en global fikadag. Än så länge är bara sju procent av det kaffe som dricks i Sverige som är Fairtrademärkt så det finns en hel del att göra.  

Fairtradefika på LO

LOs ordförande och medarbetare tar emot gäster.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.