Fråga facket Fråga facket

LOs ledningsturné besökte Stockholm på anrika Nalen

Arbetsmarknad LOs kongressrapport presenteras och diskuteras runt om i landet där LOs ledningsturné gör besök. Målet att halvera löneskillnaderna mellan kvinnor och män till 2028 kan påverka kommande avtalsrörelse.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Claes-Mikael Jonsson och Åsa-Pia Järliden Bergström
Två av författarna till LOs kongressrapport. Foto: Christina Jonsson

Vår tids stora problem

Två av vår tids stora problem är den höga arbetslösheten och den ökande ojämlikheten. Arbetslösheten bärs inte lika över hela befolkningen. De åtgärder som provats när problemen lämnats åt marknadskrafterna för en flexiblare arbetsmarknad, som sänkt a-kassa och att tvinga ut sjuka på arbetsmarknaden, har bara ökat utanförskapet.

Det är dags att investera i framtiden och att göra upp med 90-talskrisen menar två av författarna till LOs kongressrapport Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner, Åsa-Pia Järliden Bergström och Claes-Mikael Jonsson.

Både en kickstart och en långsiktig politik

- Vi sympatiserar inte med regeringens krona för kronafinansiering. Vi behöver både en kickstart i form av en finanspolitisk stimulans och en långsiktig politik.

- Vi måste tro att politiken kan göra ännu större skillnad än i dag. Vi måste tro på att vi kan få bukt med arbetslösheten, kan ge alla människor den utbildning de behöver, kan skapa den barnomsorg och den skola vi vill ha, att vi kan bygga den infrastruktur och de bostäder vi behöver. Vi kan det. Vi behöver inte sätta på oss tyglar av att vi inte har råd. För vi har råd, förklarar Åsa-Pia Järliden Bergström.

Vi måste göra upp med 90-talskrisen

Den andra viktiga delen i kongressrapporten handlar om lönebildningen.

- LO och förbunden är villiga att förhindra inflation om Sverige satsar på en expansiv ekonomisk politik. LO tar sitt ansvar.

- Politiken och fackföreningsrörelsen kan göra upp med 90-talskrisen. Det handlar om att fokusera på att skapa efterfrågan i ekonomin. Det handlar också om fackets fortsatta ansvar att kontrollera löneutvecklingen på svensk arbetsmarknad, sa Claes-Mikael Jonsson.

14 förbund överens

Karl-Petter Thorwaldsson är med på de flesta av turnéns besök i landet. Helhetsgreppet i kongressrapporten är det viktigaste och fokus på samhällsnyttiga investeringar. När det gäller lönebildningen säger han att det är svårt med området jämlikhet.

- Till slut enades 14 förbund om att märkessättningen ska gälla, märket i industrin. Alla är också överens om att de som har de lägsta lönerna ska kompenseras och det handlar oftast om de kvinnodominerade branscherna. Under tre kongressperioder till 2028 ska gapet mellan män och kvinnor halveras, från 12 till 6 procent. De två viktiga principerna är vi överens om.

Måste bli verkstad av jämställdhet och jämlikhet

Therese GuovelinEn avtalsrörelse är i uppsegling och en av deltagarna i efterföljande paneldiskussionen var Therese Guovelin, förbundsordförande Hotell och Restaurangfacket.

- Det viktigaste i kongressrapporten för mina medlemmar är absolut att eftersträva den jämställdhet och jämlikhet som genomsyrar rapporten. Det är det viktigaste i helhetsperspektivet. Det som är lika viktigt är att se när blir det verkstad av det? Jag ska ställa krav på mina förbundskamrater inom de andra förbunden inom LO att det faktiskt blir verkstad av det här också.

Samspel mellan facket och staten

Förhoppningen är att rapporten till LO-kongressen 2016 ska lägga grunden för att vidareutveckla samspelet mellan fackföreningsrörelsens lönepolitik, statlig finans- och penningpolitik och den aktiva arbetsmarknadspolitiken.

Emilia Bjuggren, arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad deltog också i efterföljande paneldebatt om arbetsmarknaden ur ett Stockholmsperspektiv.

Emilia Bjuggren, arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad - Det viktigaste i kongressrapporten är kombinationen av att det behövs större investeringar, framförallt offentliga investeringar, och till den ökande ojämlikheten som visar på att vi måste bygga ett samhälle som håller ihop. Arbetsmarknadspolitiken i form av utbildning och vuxenutbildning är en nyckelfaktor.

Lars Calmfors gillar LOs målformuleringar

Professor Lars Calmfors sa i paneldebatten att han tycker att det mest intressanta som sägs i kongressrapporten är det som skrivs om den ekonomiska politiken.

- Jag gillar LOs klara målformulering men gillar inte regeringens mål om EUs lägsta arbetslöshet 2020. Det som sägs om lönepolitiken är inget nytt.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.