Fråga facket Fråga facket

Med hjärtat i våra värderingar

Opinionsbildning Facket behöver stå starkt, vara tydligt mot rasism och främlingsfientlighet samt ha en vision om ett bättre samhälle. Styrkan finns i våra värderingar, säger Ingela Edlund i LOs ledning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande
Styrkan finns i våra värderingar. Foto: Christina Jonsson

Facket måste vara starkt

I tider av flyktingkris och turbulens i politiken är det särskilt viktigt för facket att ha is i magen, anser Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande.
Facket måste vara starkt, det skapar ordning och reda på arbetsmarknaden. Facket måste vara glasklart i sitt ställningstagande mot rasism och främlingsfientlighet. Facket måste dessutom ha visionen om ett gott samhälle, för alla.

- Vi får aldrig vara rädda för att prata om problem, då har vi helt tappat trovärdigheten. Men som vi brukar säga, problem är möjligheter som kommer med baksidan först.

Ingela Edlund skrattar. För att vara ett samtal om så allvarliga och svåra saker blir det oväntat många skratt. Och även om samtalet är föranlett av en extraordinär situation pratar vi ovanligt mycket om vanligt fackligt arbete, det som alltid görs och i alla tider.

Medlemmar i flyktingmottagandet

Vi befinner oss i LO-borgen. Det är en förmiddag i oktober och solen flödar in genom de stora fönstren mot Norra Bantorget. Ingela Edlund har kommit tillbaka efter en sjukperiod och är på väg att gå upp i full arbetstid. Uppgifter att ta itu med saknas inte. Vi ska prata om några av de mest brännande frågorna just nu, inte bara för facket utan för hela samhället.

- Våra medlemmar är i högsta grad inblandade i flyktingmottagandet, slår Ingela Edlund fast. De finns på skolorna, i sjukvården, de sköter transporter, arbetar på flyktingboenden.

– Det är klart att det som händer nu påverkar dem.

Oro ska mötas med politik för trygghet

LOs medlemmar uppvisar en spännvidd som finns i samhället, där många skänker pengar eller engagerar sig ideellt för att visa sin solidaritet, medan andra oroas av vad som håller på att hända med Sverige och drivs i främlingsfientlig riktning.

Vad säger hon till LO-medlemmar som fruktar att de ska få det mycket sämre nu när Sverige tar emot så många flyktingar? Hur lugnar man dem som tror att välfärden inte kommer att klara trycket?

Kanske att facket har lösningar och visioner, säger Ingela Edlund. Oron ska i första hand mötas med politiskt arbete för att förändra samhället och skapa trygghet.

- Vi tror på det jämlika samhället, där alla behandlas lika. Med ordning och reda. Då tänker jag inte på polisen, utan på att vi har ett regelverk som fungerar och som alla kan lita på.

Vi har gjort det tidigare

Dessutom är situationen inte så unik, betonar hon.

- Många verkar ha glömt att vi tidigare tagit emot jugoslaver, chilenare och andra grupper. Med tiden har de smält in i det svenska samhället. De var inte heller så få när de kom. En del kom för att vi behövde arbetskraft, och de blev förstås särskilt varmt välkomnade.

- Men det behöver vi ju faktiskt idag också.

Ingela Edlund nämner att en halv miljon tjänster i vården behöver återbesättas inom tio år, och det är inte bara där det saknas arbetskraft.

Denna artikel är en förhandstitt ur LO-aktuellt med tema: Alla kan göra något, som kommer som bilaga i tidningen Arbetet fredagen den 4 december.

Anna-Lena Lodenius
Alla kan göra något
  • LOs verksamhet Alla kan göra något utgår från idealet om alla människors lika värde och lika rätt.
  • Ett centralt mål är att motverka rasism och främlingsfientlighet. En del av verksamheten utbildar handledare inom LO-förbunden. Handledarna ska sedan kunna hålla utbildningar på lokal nivå. Som stöd för handledarna finns ett studiematerial och en studiehandledning som kan laddas ner från LOs hemsida.
  • Pilotförbund inom Alla kan göra något under 2015 är Seko, Livs och Fastighets. LO har satsat extra i dessa förbund på att utbilda handledare. Tre nya förbund kommer att bli piloter 2016. 
  • I verksamheten ingår information i grundskolan och gymnasieskolan. För denna information samarbetar LO med stiftelsen Expo.