Fråga facket Fråga facket

Mona Sahlins uppdrag är att förebygga extremism

Opinionsbildning Det finns en könsaspekt i extremismen. Vi måste våga se de religiösa argumenten i problemet. Klassaspekten är inte lika viktig här. De är de religiösa fanatikerna som reser för att kriga.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Regeringens nationella samordnare Mona Sahlin
Regeringens nationella samordnare Mona Sahlin Foto: Christina Jonsson

Utökade direktiv för Mona Sahlin

Mona Sahlin och Ingela Edlund

Ingela Edlund och Mona Sahlin är eniga om att mer kan göras utöver att ta diskussionerna på arbetsplatserna.  

 

LOs  arbete mot främlingsfientlighet och rasism, som går under namnet Alla kan göra något, arrangerade ett seminarium med regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism. Mona Sahlin påbörjade sitt arbete för ett drygt år sedan och fick nyligen utökade direktiv och förlängt mandat.

Mona Sahlins uppdrag är att jobba med det förebyggande arbetet mot extremism.

- Det är tre grupperingar som ingår i uppdraget. Det är högerextremister, vänsterextremister eller de autonoma grupperna och jihadismen.

Nu saknas debatten om det förebyggande arbetet inom kriminalvården.

- Man kan redovisa antalet personer som rest till Syrien för att kriga men inte vad som gjorts för att förebygga det, säger Mona Sahlin.

Ingen har rätt att använda våld

Ingen föds till extremist men vi har inte klart för oss hur vägarna ut ur extremismen ser ut, menar Mona Sahlin.

- Det handlar om en enda strategi. Ingen har rätt att använda våld som en del av en strategi.

Mona Sahlin och hennes medhjälpare har i sitt uppdrag att informera om dagens extremistgrupper, hur de ser ut och hur deras symboler ser ut och att bekämpa dem.

- De här grupperna ser sig själva som en del i en raskamp. De är beväpnade med kniv. De här grupperna, som Svenska motståndsrörelsen och Svenskarnas parti, är farliga och de har lyckats ta sig in i demokratiska församlingar via Sverigedemokraterna.

Han dog i sin första strid

En ung man, bara 17 år, Bilal, reste iväg för att kriga. Han dog i sin första strid och föräldrarna fick ett samtal där man lyckönskade dem till att Bilal kommit till himlen.

Människorna runt Bilal hade inte sett tecken på att han var på väg.

- Vad skulle de ha kunnat göra om de hade sett några tecken, föräldrarna, syskonen, socialarbetare eller polis? Det vet vi inte, säger Mona Sahlin.

ISIS har nu etablerat en stat och behöver fler grupper än krigare. Det behövs lärare, läkare och så vidare i en stat.

Kommunerna ska få stöd

Mona Sahlin ska bygga upp verksamhet för att stärka och ge stöd till kommunerna. Det görs riktade insatser till lärare. Det finns ett informationsmaterial som heter Samtalskompassen och är en grundkurs i hur extremismen ser ut och hur deras symboler ser ut.

- Vi bygger nu också upp en nationell stödtelefon som ska vara öppen 24 timmar om dygnet och kan svara på flera språk. Får inte den som ringer hjälp första gången kommer vi inte att få en andra chans, säger Mona Sahlin.

Det finns en könsaspekt

Det finns en könsaspekt på det vi ser. Bilal åkte iväg och krigade. Hans systrar som växte upp i samma trångbodda miljö studerar på högskolan.

- Vi måste våga se de religiösa argumenten i problemet. Klassaspekten är inte lika viktig här. De är killarna och de religiösa fanatikerna som reser, säger Mona Sahlin.

LOs andre vice ordförande Ingela Edlund är ansvarig för frågorna om främlingsfientlighet och rasism på LO. Hon är enig med Mona Sahlin i att förutom att ta diskussionerna på arbetsplatserna och informera och utbilda LO-medlemmarna kan LO och förbunden göra mycket utanför arbetsplatserna och göra aktiviteter tillsammans med andra organisationer som har samma syn på problematiken, som till exempel Svenska kyrkan.

Se hela seminariet med Mona Sahlin i LO play.

Mona Sahlins bildpresentation under seminariet.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.