Fråga facket Fråga facket

Ny chef på Fackliga Brysselkontoret

Internationellt Karla Wixe blir ny chef på Fackliga Brysselkontoret. Hon efterträder Per Hilmersson som numera är internationell chef på TCO i Stockholm. Wixe är jurist med EU- och arbetsrätt som inriktning och arbetar för närvarande som sakhandläggare på Brysselkontoret. Hon tillträder sin nya tjänst vid årsskiftet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ny chef på Fackliga Brysselkontoret
TTIP och frågor om arbetskraftens fria rörlighet står i fokus när Karla Wixe tar över chefsrollen på det Fackliga Brysselkontoret.

Stark svensk facklig röst

- Jag är mycket glad över att få det här förtroendet. 2016 blir ett viktigt år i EU-sammanhang. Handelsavtalet TTIP liksom frågor om arbetskraftens fria rörlighet inom EU kommer att vara centrala. Det blir viktigt att det finns en stark svensk facklig röst i Bryssel, säger Karla Wixe.

Fackmedlemmarnas intressen

LOs, TCOs och Sacos gemensamma Brysselkontor har som uppgift att bevaka samarbetet i Europeiska unionen och stödja centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov. Ordförandeskapet i Brysselkontoret roterar mellan centralorganisationer. Det innehas för närvarande av Eva Nordmark, ordförande TCO.

- Vi är mycket nöjda med den här rekryteringen. Karla har en gedigen utbildning i juridik med inriktning på EU- och arbetsrätt och hon har arbetat med frågorna under många år, såväl i Sverige som internationellt, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

Stärka löntagarna

- De kommande åren blir mycket viktiga för den Europeiska unionens framtid. Det blir viktigare än någonsin att driva på utvecklingen så att löntagarnas rättigheter stärks. Vårt påverkansarbete i Bryssel är en nyckel till att lyckas, säger Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO.

- Brysselkontoret är de svenska fackens representanter gentemot EUs institutioner. Det är ett viktigt uppdrag och vi är övertygade om att Karla kommer att göra ett utmärkt jobb, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

Läs mer om Fackliga Brysselkontoret på deras hemsida.