Facket direkt facketdirekt.nu

Om skolkamraters respektive grannars påverkan

Jämlikhet Forskningsstudier och rapporter pekar på att det fria skolvalet har förstärkt skolsegregationen och befäst elevsorteringen. Även boendesituationen gör att vi skiktas i grupper som allt mer sällan möts. Vilka konsekvenser får det, hur påverkas våra liv och vad innebär det för jämlikheten i stort?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Dessa frågor avhandlas i två nya rapporter om kamrat- respektive grannskapseffekter som tagits fram av LOs jämlikhetsutredning.

Länk till rapporten Kamrateffekternas betydelse »

Länk till rapporten Grannskapseffekter »