Fråga facket Fråga facket

Översyn förbättrar försäkringsinformationen

Försäkringar Just nu pågår en informationsturné landet runt kring nyheterna i en översyn som gjorts av grund- och vidareutbildningarna för LOs försäkringsinformatörer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-Folksam turnégäng
LO-Folksam turnégäng Foto: Christina Jonsson

Två översyner gjorda

Den översyn kring försäkringsinformationen som gjordes 2014 på uppdrag av LOs styrelse hade en föregångare. 2012 lyfte förbunden, och främst Handels, frågan om LO skulle fortsätta med denna verksamhet eller om det är något förbunden skulle kunna sköta själva. Man ville gå till djupet med frågan. Där kunde man se att man var helt överens, inklusive Handels, att det här är bra men att vissa justeringar måste göras. I den utredning som gjorts under 2014 har översynen gällt grund- och vidareutbildningarna.

Informationen varierade runt i landet

Patrick Roselin, LO- Det man kan konstatera när vi åkt runt i landet är att det förekommit en otrolig variation på den information som gått ut. Vi har jobbat för att det ska vara enhetlig information på utbildningarna. Utbildningarna går i olika län och det förutsätter att alla använder samma material. Utredningen tog fasta på detta, säger Patrick Roselin som arbetar med frågorna på LO.

Det utredningen också la märke till var att utbildningarna innehöll mycket av korvstoppning och att deltagarna oroade sig för att behöva kunna allt om alla avtalsförsäkringarna utantill.

- Det är väl bra att man kan en hel del och inte behöver slå upp allting i handboken men man behöver inte kunna allt utantill. Handboken, som förut hette grundbok, ska ses som ett uppslagsverk.

Fokusområden

I tidigare utbildningar gick man mer på djupet när det gäller arvsdelen, skilsmässor och liknande som händer i familjen. Det är viktiga saker men framöver ska utbildningen fokusera mer på avtalsförsäkringarna, som avtalspensionen.

- Vi ska trycka lite extra på hur viktiga avtalsförsäkringar och avtalspensionen är för våra medlemmar. Detta är grunden i 2014 års utredning, förklarar Patrick Roselin.

Ett annat fokus ska läggas på försäkringsinformatörens roll och behov av stöttning i den rollen.

- Försäkringsinformatörerna har varit lite ensamma i sina uppdrag. Framöver ska de ha en stödperson på sin avdelning som ska fungera som mentor för försäkringsfrågorna. Informatörerna ska få stöd vid sina första besök på arbetsplatserna och få tips på vilka arbetsplatser som är bra att besöka.

Ett ändrat fokus än mot tidigare blir det också kring ideologin. Tidigare har utbildningen haft ett eget avsnitt om ideologi.

- I det nya upplägget ska ideologin i stället genomsyra alla informationspass, förklarar Patrick Roselin.

Nyheterna ska verkställas

Nu kommer detta som utredningen kommit fram till att verkställas. Den 20-21 maj ska det nya utbildningsmaterialet presenteras på Runö. LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson och Anders Olsson från Folksam kommer att delta då, för att visa på att man är eniga om förändringarna.

- En annan fråga som skulle ställas på sin spets var just om samarbetet med Folksam skulle fortsätta eller om AFA skulle ta över. Samarbetet med Folksam fungerar väldigt bra sedan många år men det är ändå bra att sätta hela verksamheten under lupp när en sådan här utredning görs. Folksam måste också hålla sig till ett upplägg och material som är gemensamt för hela landet, förklarar Patrick Roselin.

10 konferenser runt i landet

Under januari till och med mars genomförs 10 distriktskonferenser på olika platser i landet med medverkan från både LO och Folksam.

Nu när deltidspension inte längre finns jobbar man på ett förslag där de som är 60+ ska kunna ta ut en del av sin framtida avtalspension för att kunna trappa ner. Hur det förslaget ser ut kommer Magnus Furbring och Renée Andersson från LO att informera om under turnén i landet.

- Renée Andersson och Magnus Furbring pratar också om avtalsrörelsen. I dagsläget är inget klart om avtalsförsäkringsdelen men den delen finns ändå med för den skull att den grupp vi träffar kanske vill skriva motioner i frågan.

Den 1 januari 2014 kom föräldrapenningstillägget som ger 10 procent extra ersättning vid föräldraledighet.

- Det känner nog inte alla till. Det informerar vi också om och att man själv måste ansöka om pengarna via AFAs hemsida, säger Patrick Roselin.

Folksams roll på turnén

Folksam informerar om hur socialförsäkringssystemet fungerar efter de förändringar den borgerliga regeringen genomförde och hur nuvarande regering hanterar detta. Man tar också upp pensionsfrågan och tittar på hur länge de som är unga i dag måste jobba för att få en bra pension.

FOLO, Folksam-LO pension, pratar om hur de tänker ur miljöperspektiv för fonderna och också hur fonderna har gått.

- Bolaget har lyckats väldigt bra med placeringarna och avgifterna är låga vilket har stor betydelse för den framtida pensionens storlek, berättar Patrick Roselin.

Folksam informerar också om de fyra typer av återbäring kunderna får som har försäkringar hos bolaget.

IF-Metallaren som inte låter sig begränsas

Anders Ohlsson, IF-MetallmedlemAnders Ohlsson, före detta järnverksarbetare på Uddeholm och IF Metall-medlem sedan 31 år, är också knuten till turnén. Han råkade ut för en allvarlig skada och berättar nu om vägen tillbaks och till ett helt nytt liv som elitidrottare, med alla mödor och tragik på vägen, men i positiv och inspirerande anda med många skratt.

Samarbete i vardagen

Det är viktigt att ha ett bra samarbete i vardagen med förbunden och förbundens försäkringsansvariga och med Folksam.

- Vi behöver träffas i olika former både i försäkringsutskott och på hemmaplan så det uppstår en bra dialog och att vi också träffar den administrativa personalen som gör en stor del av jobbet för att allt ska fungera. Då får vi en helhet och stärker verksamheten, anser Patrick Roselin.

Vår- och höstkampanj på gång

Under året kommer det att genomföras två försäkringskampanjer, den första när kuvertet från Fora kommer hem i brevlådan med besked om avtalspensionen.

- Det upplevs av många som svårt att förstå hur man ska tyda informationen och vad siffrorna står för. Kampanjen som ska sprida information om detta kommer upp i mitten på april och kommer att synas via Tv-reklam, berättar Patrick Roselin.

I höst genomförs en annan försäkringskampanj, via telefon. Medlemmarna ska ringas upp av sina förbund och bli informerade om avtalsförsäkringarna. Det ska kombineras med Tv-reklam som upplyser om att inom kort kommer du att bli uppringd av din fackliga organisation. Detta är något som sedan ska finnas med i den ordinarie verksamheten framöver.  

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.