Fråga facket Fråga facket

Per Hilmersson vald till vice generalsekreterare för Europafacket

Internationellt EFS-kongressen har valt TCOs internationella sekreterare, Per Hilmersson, som en av två vice generalsekreterare för Europafacket. Som vice generalsekreterare blir Per Hilmersson en del av den verkställande ledningen med ansvar att leda det dagliga fackliga arbetet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vi har stora utmaningar framför oss. Inte minst med tanke på de högerextrema vindar som blåser över Europa, säger Per Hilmersson, nyvald vice generalsekreterare för Europafacket.

Stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna

Per Hilmersson är såklart glad för sitt nya uppdrag, men är samtidigt ödmjuk inför uppgiften.

- Vi har stora utmaningar framför oss. Inte minst med tanke på de högerextrema och nationalistiska vindar som blåser över Europa. Efterdyningarna av den ekonomiska krisen hänger fortfarande kvar och präglar vardagen för många av Europas arbetare. 

- Samtidigt kan jag inte tänka mig en mer spännande roll än att få vara med och leda arbetet med att stärka de demokratiska, sociala och mänskliga rättigheterna för alla Europas arbetare, säger Per Hilmersson.

Nominerades med brett stöd

Per Hilmersson har tidigare varit chef för LOs, TCOs och Sacos Brysselkontor och nominerades av samtliga centralorganisationer i Norden samt av olika fack i Holland, Italien, Polen och Litauen. Det fanns ingen motkandidat till Hilmersson som valdes in i en jämställd ledning. Detta är ett styrkebesked för Europafacket, menar den nyvalde vice generalsekreteraren.

- Ska vi lyckas med vårt arbete behöver vi stå enade över alla gränser. Det finns stora skillnader runt om i Europa vad gäller fackens förutsättningar, men vi delar samma värderingar, utmaningar och målsättningar. Efter denna kongressvecka är jag övertygad om att vi står både enade och starka inför framtiden.

Sysselsättningspolitik och arbetsmiljöfrågor

EFS-kongressen har under veckan fattat beslut om ett politiskt handlingsprogram med ett brett spektrum av frågor; finanspolitik, arbetsmarknadspolitik, sociala frågor, migration och digitalisering. Per Hilmersson säger att han gärna vill arbeta med sysselsättningspolitiken, den fri rörligheten, arbetsmiljöfrågor och internationell handel.

- Jag vill även bidra med min erfarenhet av den svenska modellen som visar värdet av starka oberoende parter, kollektivavtal och system för omställning av arbetskraften.

Lyhördhet, prestigelöshet och samarbetsvilja

Att vara ledare på internationell nivå är ett krävande jobb. På den personliga frågan om vilka egenskaper han tror att han kommer få mest användning för svarar han att han hoppas att hans lyhördhet, prestigelöshet och samarbetsvilja kommer att uppskattas.

Sedan tidigare består LOs representation i Europafackets styrelse av LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och LOs förste vice ordförande Therese Guovelin. Ellen Nygren och Susanne Lindberg- Elmgren är deras ersättare. I styrelsen sitter representanter för alla EFS medlemsorganisationer.

Läs mer om EFS-kongressen här

Emilia Winberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.