Fråga facket Fråga facket

Lunchseminarium: Ser vi slutet på vinstjakten?

Välfärd LOs vice ordförande Tobias Baudin och civilminister Ardalan Shekarabi diskuterade under ett lunchseminarium vad regeringen gör för att stoppa vinstjakten i välfärden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tobias Baudin och Ardalan Shekarabi
Seminarium om vinstjakten i välfärden. Foto: Christina Jonsson

Regeringens utredning

Regeringen har tillsatt en utredning som brukar kallas Vinstutredningen. Egentligen heter den Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Det utredningen har att förhålla sig till är vad som är problemen, kommer utredningen att kunna lösa detta och kommer politikerna att kunna genomföra det?

Likvärdighet och tillit

- Vi ska ha likvärdighet i hela landet men det är ett problem att det inte finns ett regelverk som styr upp det, menar civilminister Ardalan Shekarabi. Sen kan dessa tjänster utföras av olika typer av aktörer. Det behövs en mångfald av aktörer. Dels som bedriver verksamhet i den egna regin utan vinstsyfte men vi kan också ha kommersiella aktörer i delar av verksamheten där det är möjligt att reglera kvalitén på ett ändamålsenligt sätt.

LOs vice ordförande Tobias Baudin menar att tilliten är en stor utmaning för individen och för samhället.

- När jag behöver hjälp ska jag veta att det är mitt bästa som står i fokus, inte hur lönsam jag kan bli eller hur det påverkar vinsten. Svenska folkets skattevilja är stor om man vet att pengarna går till bra välfärdstjänster i vård, skola och omsorg. Vi måste begränsa uttaget av vinster. LOs förslag är att göra driftsavtal med lokala politiker.

Medborgarna ska bestämma

Vinstdriften är inget bra incitament för att utveckla välfärden anser Ardalan Shekarabi.

- Välfärden är ingen marknad. Det är behoven som medborgarna har och de beslut som tagits i demokratisk ordning som ska bestämma.
- Det regeringen vill är att skapa regler utan att skapa för mycket administration och att få bort oseriösa aktörer.

Seriösa aktörer med långsiktiga mål

Tobias Baudin vill få bort vinstdriften och få bort dem som snabbt plockar ut vinsten. 

- Vi vill se aktörer med långsiktiga mål.

Civilministern lovar att de seriösa aktörer som nu finns på marknaden inte har något att frukta. De flesta återinvesterar vinsten i verksamheten.

- Men det är inte bra att vi har ett regelverk som tillåter vinster i välfärden och samtidigt har ministrar som tycker det är fel, säger Ardalan Shekarabi.

Ekonomiska ramarna skapar stress

Tobias Baudin tycker att det största problemet är vinstuttaget. Det andra stora problemet är hur välfärden är organiserad.

- De ekonomiska ramarna skapar tidsbrist och stress med scheman som inte tar hänsyn till brukarnas behov.

Ardalan Shekarabi vill att verksamheten ska utgå från brukarna.

- Det handlar om valfrihet att välja aktörer men måste kombineras med kvalitetsstyrning av välfärden och effektiv resursfördelning.

Ardalan Shekarabi säger att regeringen kommer att försvara möjligheten att välja skola eller vårdcentral.

LOs förslag ger valfrihet

Tobias Baudin anser att med LOs förslag finns valfrihet.

- Man kan ha privata aktörer om man gör avtal med lokala politiker. Det är brukarnas behov som är viktigast för våra medlemmar. När får jag duscha, vem kommer och duschar mig?

Tobias Baudin gör ett medskick till civilministern att bjuda in forskare och facket till en dialog om hur vi stärker offentliga sektorn.

Se hela lunchseminariet Ser vi slutet på vinstjakten? i LO play.

 

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.