Fråga facket Fråga facket

Stötta de strejkande i Myanmar

Internationellt Arbetstagarna i Myanmar som protesterar mot statskuppen har på grund av strejken mist sin lön. Nu startas en strejkfond som ska täcka inkomstbortfallet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Militären i Myanmar tog makten genom en statskupp

I november 2020 vann det politiska partiet National League for Democracy NLD en övertygande seger i parlamentsvalet i Myanmar. Militären i Myanmar, som stödde oppositionen, hävdade att valfusk hade förekommit, men oberoende observatörer ansåg att valet gått rätt till. Den 1 februari 2021, bara timmar innan det nyvalda parlamentet skulle samlas, tog militären makten i Myanmar genom en statskupp.

Nationell rörelse för civil olydnad

I början av februari 2021 startade sjukhusanställda och offentliganställda i Myanmar en nationell rörelse för civil olydnad som innebär att de strejkar som protest mot statskuppen. Dessa strejker har snabbt spridit sig till andra sektorer såsom skolor, universitet, ministerier, energi, gruvor, banker och transporter. Militärjuntan har med ökande våld svarat på protestaktionerna som genomförs och antalet döda har stigit snabbt. Situationen är alltmer oroande och de strejkande arbetstagarna är i behov av internationellt stöd då de saknar inkomst under tiden de strejkar.

Internationell stödfond

Nu finns det chans att göra skillnad för Myanmar genom att stödja de strejkande arbetstagarna som genom sin aktion går miste om lön och möjlighet att försörja sina familjer.

ITUC samordnar en internationell insamling till förmån för de strejkande och har sänt ut en förfrågan till sina medlemsorganisationer om stöd till denna strejkfond. Strejkfonden kommer att användas för att täcka det inkomstbortfall som de strejkande drabbas av.

Läs mer på ITUCs hemsida

LO fördömer militärens statskupp i Myanmar

LO och förbunden har officiellt meddelat att man fördömer militärens statskupp, dess angrepp på folkviljan och totalstoppet av den demokratiska utvecklingen i landet. LO och förbunden stödjer de demokratiska val som hölls i november 2020 och att parlamentets och regeringens sammansättning fullt ut ska spegla valresultatet.

LO och förbunden har vidare meddelat att vi tillsammans med fackliga organisationer globalt kommer att göra allt vad vi kan för att motverka att militärkuppen lyckas, att de som frihetsberövats i samband med kuppen friges och att våldet och trakasserierna av befolkningen omedelbart upphör. Förövarna bakom militärkuppen måste isoleras och ställas till svars.