Fråga facket Fråga facket

Sverige bör lämna krona för krona-finansieringen

Arbetsmarknad Regeringens budget innehåller bra satsningar. Vi får en bättre a-kassa och det görs en stor satsning på att bygga bostäder. Det är rätt inriktning men LO tycker att det behöver göras mer för att nå arbetslöshetsmålet till 2020.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO vill satsa på utbildningar. Foto: Lars Forsstedt

Budgeten har rätt inriktning

LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson

Karl-Petter Thorwaldsson tycker att inriktningen i regeringens budget är rätt. Det är bra att a-kassan höjs och att regeringen satsar på att bygga bostäder men det behöver göras mer. Den största utmaningen är att nå arbetslöshetsmålet.

- Det en mycket bättre budget än den förra. En eller två budgetar till så är jag positiv och optimistisk till att vi når målet om Europas lägsta arbetslöshet 2020. Dessutom sjunker arbetslösheten nu väldigt snabbt i Sverige. Den är nere på sexprocentsnivån redan i dag.

Få fart på investeringarna

Det LO saknar och tycker behövs är att få fart på investeringarna.

- Vi sparar 250 miljarder varje år. Om regeringen tar fram politiska förslag men också samtalar med näringsliv och samhälle för att öka investeringarna skulle vi ha stor utväxling av nya jobb.

Dags att lämna krona för krona-finansieringen

Magdalena Andersson var tydlig med att hålla fast vid en krona för krona-finansiering.

- Jag tycker det är dags för Sverige att lämna krona för krona. Vi har väldigt starka statsfinanser och jag har sett Magdalena Andersson uttala sig tidigare under sensommaren att det inte är givet för all framtid att vi ska ha det så här utan att vi kan reformera i snabbare takt. Det är rimligt att göra det med den starka konjunktur och ekonomi vi har.

Utbildningssatsningar ger störst effekt

De satsningar LO vill se gäller utbildningar.

- Man ska ju alltid göra det som har störst effekt och nu är det utbildning, både i det reguljära utbildningssystemet och framförallt i utbildning för dem som är arbetslösa. Det finns i dag begränsningar i hur länge man kan gå en arbetsmarknadsutbildning. Det behöver ändras. Det måste vara behovet av utbildning som styr, inte längden på utbildningen. Det vore det viktigaste att satsa på.

- Det finns personalbehov men företagen hittar inte de arbetslösa de behöver. Det finns ungefär 80 000 lediga jobb där man inte har funnit någon att anställa. Vi skulle kunna få ner arbetslösheten väldigt snabbt om vi blev bättre på matchning. Där har vi mycket kvar att göra.

Omfördela till sämst ställda

Karl-Petter Thorwaldsson tycker inte att volymen på de budgeterade 25 miljarderna i reformer är problemet.

- Regeringen skulle kunna satsa ännu mer på omfördelning och mer på de grupper som har det sämst ställt i Sverige. Jag tycker att man ska komma tillbaka i kommande budgetar med exempelvis en höjning av barnbidragen, den typ av satsningar som ökar jämlikheten. Men mycket av det som regeringen satsar på i budgeten går till alla.

- Det är väldigt breda bra reformer med sänkt skatt till pensionärer som kommer att öka deras inkomster nästa år och satsningar på utbildningar med fler lärare i skolan. Det kommer många människor till del. Det är en väldigt bra inriktning.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.