Fråga facket Fråga facket

Totalrenovera Sverige för full sysselsättning

Ekonomi En syreinjektion i den finanspolitiska debatten. Så karakteriserade nationalekonomen Agneta Berge den nya rapporten Totalrenovera Sverige från LOs tidigare chefekonom P-O Edin, när den diskuterades vid ett seminarium i Stockholm i måndags.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Totalrenovera Sverige för full sysselsättning
LOs tidigare chefekonom P-O Edin menar att det är nödvändigt med en kraftigt expansiv finanspolitik för att få ned arbetslösheten. Foto: Jonas Wall

Mental fångenskap 

Anders BorgAlla på seminariet var dock inte lika positiva. Anders Borg, tidigare moderat finansminister menade att rapportens förslag skulle kunna öka arbetslösheten eftersom den kraftigt expansiva politik rapporten föreslår kan göra Sverige oförberett på framtida ekonomiska chocker.

P-O Edin invände att Sverige i dag har unikt starka statsfinanser och att en kraftigt expansiv finanspolitik är nödvändig om vi ska få ned arbetslösheten. Huvudorsaken till arbetslösheten en alltför låg efterfrågan, menade han, och föreslog ett årligt budgetunderskott på tre procent av BNP de kommande 20 åren för att möjliggöra investeringar i bostäder, infrastruktur och utbildning.

- Det innebär en ökad offentlig skuld men statens ränteutgifter blir inte högre eftersom vi i dag kan låna pengar till nästan ingen räntekostnad. Vi måste ta oss ur den mentala fångenskap där statliga budgetunderskott till varje pris måste undvikas.

- Egna budgetunderskott tar vi gärna på oss när vi köper en bostad. Vi vet att det nästan alltid kommer att göra oss rikare, trots att vi har sämre förutsättningar än staten.

Löser inte alla problem

Agneta BergeAgneta Berge höll med om behovet av en mer expansiv politik men efterlyste samtidigt åtgärder mot den polariserade arbetsmarknaden. Hon framhöll också skolan som ett av våra allvarligaste strukturella problem och hänvisade till PISA-resultaten.

Även Karolina Ekholm, statssekreterare vid Finansdepartementet, höll med om att efterfrågan är en viktig faktor bakom arbetslösheten och att det finns behov av investeringar, men hade också reservationer:

- Det finns goda argument för ett minskat finansiellt sparande men en alltför kraftig försvagning av de offentliga finanserna skulle inte lösa problemen på arbetsmarknaden.

Utmana massarbetslösheten

När LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson sammanfattade diskussionen välkomnade han P-O Edins rapport som han menade pekar i rätt riktning, även om LO ännu inte tagit ställning till alla rapportens förslag. Dagens diskussion är dock ett sunt tecken på att den ekonomisk-politiska debatten har svängt, menade han:

- När LO-ekonomerna för ett par år sedan föreslog ett omfattande stimulanspaket avvisades det av de flesta politiker, även om många ekonomer redan då höll med oss. I dag är allt fler överens om att inte bara Sverige utan hela Europa behöver en mer expansiv politik för att utmana massarbetslösheten, menade han, och hänvisade både till regeringen, EU-kommissionen och IMF.

Han underströk att P-O Edins rapport är ett viktigt underlag till LOs stora kongressprojekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik, som LOs styrelse fattar beslut om senare i vår.

- Det var LO som en gång i tiden visade vägen för den modernisering som den så kallade Rehn-Meidnermodellen innebar. Nu ska vi göra det igen. Vad Sverige behöver är en ny politik som förenar full sysselsättning och rättvisa löner med dagens öppna ekonomi.

Se seminariet där rapporten diskuterades, i LO Play.

Rapporten Totalrenovera Sverige (pdf)

Mats Erikson/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.