Fråga facket Fråga facket

Tre kulturpris delades ut på LO-kongressen

Organisationsfrågor Allas tillgång till språket är en hörnsten i demokratin och är en förutsättning för individens möjlighet att fullt ut påverka och delta i samhällslivet. Det är bakgrunden till LOs kulturpris.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs ordförande, Marlene Eskander och Eivor Schultz.
LOs ordförande, Marlene Eskander och Eivor Schultz. Foto: Christina Jonsson

Läsandet bland arbetare sjunker

En lång tradition ligger bakom LOs kulturpris. De som fått dem bär dem med sig hela livet och skriver stolta upp det i sina CV, sa Karl-Petter Thorwaldsson när han presenterade pristagarna denna kongress.

När pristagarna skulle utses gjordes valet efter insikten om att de senaste 20 åren har läsandet bland arbetare sjunkit. Det visar en rad undersökningar.

- Att ha tillgång till språket är viktigt för att utvecklas och mogna som människa. Allas tillgång till språket är en hörnsten i demokratin.

Läskunnighet är en förutsättning för en individs möjlighet att kunna påverka och delta fullt ut i samhällslivet. Att kunna sätta ord på sina tankar och känslor är något alla människor behöver. Högläsning är att förena nytta med nöje, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

50 000 kronor till Eli Abadji

Eli Abadjis dotter och Karl-Petter ThorwaldssonDet stora priset på 50 000 kronor tilldelades Eli Abadji. Han är kulturansvarig för IF Metalls avdelning 28 Västra Skaraborg. Han får priset för sitt stora engagemang när han arbetat med Läs för mej Pappa och Läs för mig.

Tyvärr var Eli Abadji förhindrad att hämta priset själv så det hämtades av hans dotter. Prissumman är på 50 000 kronor. Eli Abadji är aktiv i IF Metall och förbundets Anders Ferbe, ordförande för IF Metallordförande Anders Ferbe läste upp en hälsning från pristagaren till LO-kongressen.

Två priser på 25 000 kronor

Assyriska föreningens kvinnosektion i Södertälje får det ena priset för projektet Läsa för integration. De inspirerar nyanlända barn genom högläsning och improvisationsteater. De bygger broar över språk- och kulturskillnader och resultatet blir en stark gemenskap och känsla av tillhörighet.

Marlene Eskander tar emot priset för Assyriska kvinnoförbundet.

- Jag är oerhört glad för att vi fått det här priset men jag är ännu gladare för att det får ännu mer spridning och de barnen som kommer till oss varje vecka får glädja sig lite extra åt det här.

Pengarna ska användas för att göra ännu mer aktiviteter i sommar. Det de gör är att skapa något de kallar TTT, tillgänglighet takt och tid.

- Att vi träffas varje vecka i ett område med social utsatthet skapar ett beteende hos barnen som med tiden kommer att bli kulturutövare. Vi har bara varit igång ett år. Varje vecka kommer cirka 80 barn och föräldrar och tar del av högläsning och teater, sa Marlene Eskander.

De bryter mönster

Det andra priset på 25 000 kronor får Eivor Schultz från ABF i Västernorrland.

Eivor Schultz har lyckats bryta sociala mönster och att ge en bred målgrupp en språklig grund att stå på. Hon har varit engagerad i Läs för mej Pappa i Västernorrland. 2003 initierade hon ett högläsningsprojekt där pensionärer läste högt för barn på Älvstrandens förskolor. Hon har också tagit initiativet till Läsbryggan, som handlade om att läsa noveller i fackliga studier. Under hösten 2015 delades barnböcker ut på till asylboenden i Sundsvalls kommun på hennes initiativ.

- 150 pappor har deltagit i projektet Läs för mig pappa. Jag har bara varit spindeln i nätet efter de insatser som redan gjorts av LO, ABF och En bok för alla. 2 000 barn har fått författarbesök ute på skolorna.

Eivor Schulz berättar också att Barnavårdscentralen rapporterar om alarmerande förhållande bland landets fyraåringar.

- Deras språkförståelse är alarmerande dåliga. BVC jobbar nu med Läs för mig och Röda Korset jobbar med barngrupper, sa Eivor Schultz.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.