Fråga facket Fråga facket

Grunden för jämliket skapas i skolan

Organisationsfrågor Den viktigaste frågan för LO de kommande åren är ökad jämlikhet. Det är ett arbete som måste börja redan i skolan och som ska kompensera för skillnader som barn bär med sig hemifrån.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Skolkök i Rydboskolan Österåker.
Det krävs ett långvarigt arbete för bättre kvalitet i skolorna. Foto: Lars Forsstedt

Vi måste börja nu

Den viktigaste frågan för LO de kommande åren är ökad jämlikhet. Det är ett arbete som måste börja redan i skolan.

- Skolan ska kompensera för skillnader som barn bär med sig hemifrån. Men så är det inte i Sverige längre, och det är LO-medlemmarnas barn som drabbas hårdast. Det är dags att vända utvecklingen i den svenska skolan.

Karl-Petter Thorwaldssons linjetalDet sade LOs omvalde ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i sitt linjetal till LOs kongress.

- Den långvariga krisen för svensk skola sammanfaller med att vi utsatt den för ett nyliberalt experiment. Sverige är nu det enda land i världen som tillåter privata företag att driva skattefinansierade skolor som vilka affärsföretag som helst och plocka ut vinster från verksamheten.

Kunskapskvaliteten måste höjas

Låt oss sätta stopp för vinstjakten sa, LOs ordförande.

– Vinstjakten bidrar till segregation och till lägre kvalitet. Företagen vill tjäna pengar genom att locka till sig elever med de minsta behoven och minska kostnaderna för personal, lokaler och utrustning. Det krävs ett målmedvetet arbete för att höja kunskapskvalitén och för att säkra likvärdigheten i skolan.

Läs hela Karl-Petter Thorwaldssons linjetal till LO-kongressen.

Se Karl-Petter Thorwaldsson hålla sitt linjetal i LO PLAY. 

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.