Fråga facket Fråga facket

Uppmana EU-kommissionen att värna de svenska kollektivavtalen

Kollektivavtal EU-kommissionen har lagt ett förslag till direktiv om minimilöner i EU som på sikt utgör ett mycket allvarligt angrepp på den svenska kollektivavtalsmodellen. Nu kan alla delar av fackföreningsrörelsen lämna synpunkter direkt till kommissionen. Ta chansen!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sänd en kraftfull signal till EU-kommissionen

Kommissionen har gett intressenter och medborgare möjlighet att lämna synpunkter på förslaget om lagstadgade minimilöner i EU. 

Varje förbund, avdelning och klubb kan skicka in ett yttrande till kommissionen för att på så vis peka på de problem som deras förslag innebär.

Det går bra att skicka in LOs yttrande i sin helhet (länkar nedan), men det går även bra att skriva eget. Hämta gärna inspiration från LOs yttrande.

Skicka synpunkter senast 31 december

För att lämna ett yttrande måste man registrera sig, men det går ganska snabbt. Tiden för att yttra sig går ut 31 december.

LOs yttrande på svenska (pdf)

LOs yttrande på engelska (pdf)

Här lämnar ni in era fackliga synpunkter till kommissionen