Fråga facket Fråga facket

Utbildning kan minska arbetslösheten

Arbetsmarknad Jimmy Boelius städar och växlar tåg, ett tungt och otryggt jobb i en bransch som förändrats i grunden och nu utsatt för global konkurrens. 25 av hans kollegor blev uppsagda. Utbildning av personalen är en lösning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

25 av Jimmy Boelius arbetskamrater blev uppsagda.
Jimmy Boelius är fordonsoperatör. Foto: Mats Wingborg

En bransch som förändrats

Jimmy Boelius är 25 år och anställd som fordonsoperatör vid järnvägen i Göteborg. Det betyder att han städar och växlar tåg och han är också aktiv i Seko Väst. Han är kassör och vice ordförande i klubben, ungdomsansvarig och skyddsombud.

-Tidigare var våra jobb skyddade. Nu är vi utsatta för global konkurrens, säger Jimmy Boelius.

Jimmy Boelius berättar om en bransch som förändrats i grunden. En gång i tiden sköttes allt inom järnvägen av SJ. Nu finns flera konkurrerande företag.

ISS där han själv är anställd är en del av en global koncern med huvudkontor i Köpenhamn. ISS arbetar i sin tur för det danska företaget Öresundstågen, som driver flera tåglinjer i Sverige, och för det Hongkongbaserade företaget MTR, som nyligen öppnat en tåglinje mellan Stockholm och Göteborg.

Samtidigt förlorade ISS nyligen sitt kontrakt med det franska företaget Sodexo som ansvarar för Götalandståget.

- Det blev väldigt tufft, säger Jimmy Boelius och suckar tungt.

Jimmy Boelius berättar att 25 av hans kollegor blev uppsagda.

- Från fackklubben försöker vi stödja dem så gott det går. Nu är också Trygghetsrådet inkopplat för att hjälpa till med ersättning och rådgivning.

En otrygg bransch

Det är en otrygg bransch med fordonsoperatörernas tjänster upphandlade. Så snart ett kontrakt går ut blir det en ny upphandling och ingen vet vilket företag som får ansvaret för uppgifterna. För att öka tryggheten måste de anställda få mer utbildning, menar Jimmy Boelius.

- Själv fick jag en växlingsutbildning för fyra år sedan. Under tre– fyra veckor fick jag lära mig att köra ut tågen från stationen och parkera dem på bangården. Egentligen är det en form av smal lokförarutbildning.

- Den som har en växlingsutbildning får oftare behålla sitt jobb i samband med neddragningar och har betydligt lättare att hitta ett nytt. Jobbet som fordonsoperatör har förändrats också till sitt innehåll. Den digitala tekniken bryter sönder gamla rutiner och används för att skapa nya.

Jimmy Boelius berättar om systemen för att digitalt registrera vad de gör. Det kan handla om att fylla på en vattentank.

- Så fort vi gjort något registrerar vi det i en app i mobilen. Arbetsgivarna får därmed reda på vad vi gjort och hur lång tid olika moment tar.

Jobbet sliter på kroppen

Andra saker är mer oförändrade. Jobbet som fordonsoperatör sliter fortfarande på rygg, knä och axlar. Under ett arbetspass blir det många kliv upp och ner på väg in och ut ur olika tåg.

Ett annat stort problem i branschen är att många bara är timanställda.

- Det var den stora andelen timanställda som gjorde att Seko förra året tog ut anställda vid det franska företaget Veolia i strejk. Här har ISS varit bättre och inte använt timanställda lika ofta.

För låga löner

Jimmy Boelius tycker att ingångslönerna i branschen är alltför låga. En nyanställd fordonsoperatör tjänar omkring 19 000 kronor i månaden före skatt. Han konstaterar att ungdomar som ska flytta hemifrån har svårt att få pengarna att räcka till.

- Och att köpa dyr ekologisk mat är inte att tänka på.

Men den som fortsätter i yrket får snabbt en något högre lön. Redan andra året är den 25 000 kronor i månaden. Men Jimmy Boelius är inte särskilt imponerad av den summan heller.

- En ung person ska ofta ta lån och skaffa bostad. Då blir det inte många kronor kvar.

Medlemskontakt är viktigt

Men det är inte bara lönerna som är viktiga. Jimmy Boelius återkommer flera gånger till hur viktigt det är att cheferna lyssnar på facket och de anställda.

- Att de visar empati och inte bara ger order.

Han jobbar själv i treskift. Det gör att han träffar nästan alla anställda. Det ger honom chansen att lyssna på vad de är oroliga för, men också att berätta om vad som sker i facket.

- Grunden för en fungerande fackklubb är att styrelsen har en nära kontakt med medlemmarna. Då måste man också träffa dem.

Text och foto: Mats Wingborg

Läs LO-aktuellt: Tema Kongressrapport 2016 - Sverige kan bättre.

Tidningen kan beställas från LO-distribution.