Fråga facket Fråga facket

Uttalande av LO med anledning av händelserna i Finland

LO uttalar sig med anledning av den finska regeringens förslag om att försämra anställningstryggheten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vi känner djup oro över den finska regeringens planer på att försämra anställningstryggheten för landets löntagare. 

Regeringens förslag innebär en kraftigt ökad otrygghet för hundratusentals löntagare på den finska arbetsmarknaden. 

Vi uttrycker därför vår starka solidaritet med den finska fackföreningsrörelsen och de som nu har tvingats gå ut i strejk för att försvara sin trygghet och sina rättigheter på jobbet.