Fråga facket Fråga facket

Vi har fått en råare ton på arbetsplatserna

Arbetsmarknad Debatten har blivit fränare och råare. Det fackliga arbetet handlar om de rejäla problemen och att mycket av oron i samhället har sin grund i hög arbetslöshet och ökande klassklyftor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

En oro är den höga arbetslösheten och de ökande klyftorna. Foto: Lars Forsstedt

Det finns en oro i samhället

Monica Enarsson, IF MetallVid fabriken Cederroth AB som ligger i stadsdelen Hosjö i utkanten av Falu kommun tillverkas bland annat tvål och tvättsåpa. Sedan många år är Monica Enarsson aktiv i IF Metall, bland annat sitter hon i avdelningsstyrelsen. Hon säger att det finns en växande oro i samhället, en oro som också sätter avtryck på fabriksgolvet.

– Ibland är det svårt för de förtroendevalda att ta diskussionen. Det finns en hel del ilska och aggressivitet.

– En del anställda är oroliga för sin egen framtid, man gör andra grupper till syndabockar för alla problem. Agget kan rikta sig mot flyktingar eller somalier.

Debatten på fabriksgolvet

På bara några år har debatten blivit fränare och råare. En förklaring till utvecklingen kan vara att högerpopulistiska åsikter från politiken sipprar in i övriga samhället, menar Monica Enarsson. Själv brukar hon alltid ta debatten på fabriksgolvet. Hon vänder sig mot rasistiska generaliseringar av olika grupper.

– Det är absolut okej att kritisera en enskild person, men inte att dra många människor över en kam. Sedan gäller det att vara konkret. Jag hörde en kommentar om att det blir svårare att hitta bostäder för de egna barnen på grund av att det kommer flyktingar till Sverige. Jag svarade, vad är problemet? I mitt tycke är det att det byggs för lite bostäder. För att få upp farten borde staten subventionera bygget av bostäder.

Problemet är för få förskolor

– I ett annat fall hörde jag en kommentar om att invandrare drar fördel av syskonförturen när det gäller att få plats för barnen på en bestämd förskola. Resonemanget gick ut på att invandrare skulle ha många barn och därför vinna på syskonförtur. Jag svarade att beskrivningen var generaliserande, men också att problemet är ett annat, nämligen att det saknas förskolor. Vad som i stället behövs är fler investeringar.

Facket gör överlag ett bra arbete för att motverka rasism och högerpopulism, inte minst IF Metall, tycker Monica Enarsson. Förbundet har under lång tid lyft frågorna och har ett nära samarbete med den antirasistiska tidskriften Expo.

– Men det gäller att inte tappa taget. Det behövs en långsiktig opinionsbildning.

Arbetslöshet och klassklyftor

För Monica Enarsson handlar det fackliga arbetet också om att peka på de rejäla problemen. Hon menar att mycket av oron i samhället i själva verket har sin grund i hög arbetslöshet och ökade klassklyftor.

– Det är det verkliga problemet. När de sociala klyftorna blir skarpare ökar otryggheten och tilliten i samhället blir svagare. Viktigast av allt är att knäcka arbetslösheten.

Monica Enarsson har ett bestämt svar på vad som behöver göras för att fler människor ska få ett jobb.

– Det handlar om att öka satsningarna på infrastrukturen, som järnvägen, bredband och bostäder men också satsningar på utbildning och bättre matchning. Vi behöver både höja kompetensen och bättre ta till vara den kompetens som finns.

Läs hela LO-aktuellt från december 2015 med tema Alla kan göra något, där denna artikel är hämtad.

  Mats Wingborg