Fråga facket Fråga facket

Uttalande om arbetstidsförkortning

Kongress LOs trettionde kongress har tagit ställning för en arbetstidsförkortning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO enigt – prioriterar kortare arbetstid

LOs trettionde kongress har tagit ställning för en arbetstidsförkortning. Arbetare ska ha möjlighet till ett hållbart arbetsliv. Därför har LO-kongressen beslutat att kraftfullt prioritera frågan kring kortare arbetstid, både via förhandlingar och lagstiftning.

Tempot och kraven i samhället och i arbetslivet har ökat. Färre ska hela tiden göra mer. Dessutom har riktåldern för pensionen höjts och kommer fortsätta att höjas. En arbetstidsförkortning är ett sätt att fler arbetare ska orka och hålla ett helt arbetsliv. Det är också ett sätt att rättvist omfördela mer av de vinster som genereras.