Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Är privata sjukvårdsförsäkringar ett hot mot vård efter behov?

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

Privata sjukvårdsförsäkringar har ökat från 103 000 till 680 000 på tjugo år. De bidrar väldigt lite till att finansiera den vård som erbjuds i Sverige, men de har de en stor påverkan på hur sjukvården fungerar.

Om utvecklingen fortsätter ökar risken för ett än mer ojämlikt sjukvårdssystem.

Det är inte bara i Sverige som privata sjukvårdsförsäkringar blir allt vanligare. Utvecklingen är en del av en global trend. Studier visar att det i länder med en hög andel privata sjukvårdsförsäkringar, som USA, Australien och Nya Zeeland, är enklare att få tillgång till vård om du är höginkomsttagare än om du är låginkomsttagare. I Kanada har man valt en motsatt väg. Där har man bestämt sig för att förbjuda privata sjukvårdsförsäkringar för att kunna garantera en jämlik tillgång till vård.

  • Vad kan vi lära av hur privata sjukvårdsförsäkringar har påverkat vården i andra länder?
  • Finns det utrymme för privata sjukvårdsförsäkringar i ett jämlikt sjukvårdssystem?
  • Kan försäkringarna till och med bidra till en mer jämlik vård? Eller behöver politiker begränsa eller förbjuda dem?

Medverkande:

Lena Hallengren, socialminister (S)
Josep Figueras, läkare och forskare inom hälso- och sjukvård samt chef för European Observatory on Health Systems and Policies
Jonathan Cylus, nationalekonom med inriktning på hälsoekonomi samt chef för European Observatory on Health Systems and Policies verksamhet i London
John Lapidus, forskare i ekonomisk historia på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Mikael Sandlund, professor i psykiatri vid Norrlands universitetssjukhus och ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik
Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring
Ulrika Lorentzi, utredare LO

Moderator: Lisa Pelling, chef för tankesmedjan Arena Idé

Arrangeras av LO och Arena Idé

Vi beklagar ljudstörningen.

1 tim 2 min

Kopiera länk för delning