Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Extra representantskap om Trygghet och omställning

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

LOs representantskap har fattat beslut om förhandlingarna om Trygghet och omställning.

Dagordning

1. Mötets öppnande 
2. Upprop 
3. Antagande av dag- och arbetsordning 
4. Val av två ordförande 
5. Val av sekreterare 
6. Val av två justerare för protokollet 
7. Beslut om representantskapsmötets offentlighet 
8. Fyllnadsval 
9. Motionsbehandling (motionerna 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 samt 14.8)
10. Förhandling trygghet och omställning - Förslag till beslut (pdf)
11. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap 
12. Övriga frågor 
13. Avslutning

52 min

Kopiera länk för delning