Facket direkt facketdirekt.nu

Film 3 - Det bästa jaget

Publicerades den

Längd: 6 min 47 sek

Område: Jämlikhet

Kopiera länk för delning

Politik handlar ytterst om hur vi föreställer oss människan. Högerpopulister vill att vi ska vara våra ”sämsta jag”. I filmen diskuterar Claes-Mikael Ståhl politiken som kan göra oss till våra ”bästa jag”? Men också hur samhällsvärnen kan bidra till detta.